RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Er is geen mens zo slecht, dat hij ook niet een beetje goedheid bezit." - Maarten Luther


Catechese

Onze gemeente kent twee vaste catechesgroepen: 'Kerkwijzer'voor de kinderen van tien tot twaalf jaar en de basiscatechese voor de jeugd van jongeren van twaalf tot zestien jaar.

Daarnaast is er gelegenheid tot belijdeniscatechisatie voor hen die graag belijdenis willen doen.

10 tot 12 jaar: Kerkwijzer

Voor deze leeftijdsgroep is vanaf september 2015 een nieuwe activiteit van start gegaan: 'Kerkwijzer'. Het is een vorm van catechese voor kinderen in de laatste jaren van de basisschool. De kinderen leren over het geloof, de bijbel en de kerk en ook wordt er aandacht besteed aan de Lutherse traditie. We houden de informatie zo concreet mogelijk en willen het op een leuke manier brengen. Hierbij houden we rekening met de eigen ontwikkelingsfase van de kinderen en met hun eigen interesses. Ook vinden we belangrijk dat de kinderen kunnen leren in een veilige en gezellige sfeer. Ten behoeve van deze catechese ontvangen de kinderen een boek met informatie over geloof, bijbel en kerk, dat ze kunnen gebruiken om dingen in op te zoeken. Bij hun afscheid van de kindernevendienst en het parallel lopende Kerkwijzer worden de tieners uitgenodigd om verder te leren in de basiscatechese. Daartoe ontvangen ze een jeugdbijbel.

12 jaar en ouder: basiscatechese

Voor de jongeren die naar de middelbare school gaan of die om een andere reden klaar zijn voor verdere verdieping in het leren over geloof, bijbel en kerk is er de basiscatechese. In deze leeftijdsfase ontwikkelen de jongeren meer en meer hun eigen identiteit. Zo vormen zij steeds meer een eigen visie op wat geloven voor hen betekent. Daarmee wordt dan ook rekening gehouden: de leeractiviteiten hebben vanaf nu een meer onderzoekend karakter. De catechese is enerzijds gericht op de specifieke kinderen en hun leefwereld en levensvragen en anderzijds op het geven van handvatten om te leren hoe geloven en leven samengaat in deze wereld. In een periode van vier jaar worden acht thema' s uitgediept: Bijbel, liefde, God, Jezus en de Heilige Geest, bidden, typisch luthers, wat en hoe geloof ik zelf?, diakonie, geloof tussen gevoel en rituelen.

Aan het einde van deze periode kunnen de jongeren bevestigd (geconfirmeerd) worden in hun geloof. Zo doen zij belijdenis. Hiermee kunnen de jongeren ook wachten. Maar in elk geval wordt allen de gelegenheid geboden een zegen te ontvangen in de Pinksterviering.

Belijdeniscatechese

Deze catechese is gericht op het doen van belijdenis voor hen die dit eerder nog niet hebben gedaan. Ze geldt voor degenen die als kind gedoopt zijn, of ze kan een voorbereiding op de doop zijn voor iemand die daar zelf voor wil kiezen. De catechese is in overleg met de predikant af te spreken. De gespreksonderwerpen zijn steeds 'maatwerk': wat heb je nodig om tot een bewuste keuze te komen? De leeftijd kan variëren vanaf zestien jaar en ouder.