RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"God als vriend te hebben is fijner dan alle vriendschap van de wereld." - Maarten Luther


Het verhaal gaat

Al jaren doet een groep mensen vanuit de Parochie (oorspronkelijk de Michaëlsparochie), de Oosterkerk en de Evangelisch-Lutherse gemeente samen aan Bijbelstudie. We doen dat aan de hand van de boeken van Nico ter Linden ”Het Verhaal gaat”.

De leiding berust steeds bij twee voorgangers in wisselende combinatie.

Iedere 2e dinsdag van de maand komen we van 13.30 tot 15.00 uur samen in het gemeentecentrum van de Lutherse kerk.