RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Zorg, dat ik niet alleen kan bidden met de mond. Help mij dat ik kan bidden uit het diepst van mijn hart." - Maarten Luther


Dubbelkorige uitvoering van: Ein feste Burg

Ein feste burg100x100Na vele weken van oefenen is vanmorgen tijdens de dienst het lied: 'Ein feste Burg ist unser Gott' uitgevoerd door onze cantorij aangevuld met een klein projectkoor. U kunt de dubbelkorige zetting van Samuel Scheidt naluisteren op onze kerkmuziekpagina. De tekst is van Maarten Luther (Gezang 401).