RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Een mens kan God niet alleen met werken dienen, maar zeker ook met vieren en rusten." - Maarten luther


Oecumenische viering op 21 januari 2018, 10.00 uur

WeekvGebed2018

Op zondag 21 januari aanstaande, in de Week van Gebed voor de eenheid, vindt in de Oosterkerk een oecumenische viering plaats. Alle kerken zijn daarbij welkom. Het thema is aangereikt door de Raad van Kerken: 'Recht door zee'. Gecollecteerd zal worden voor kinderen in de knel, van Kerk in Actie: Op het Griekse eiland Lesbos zitten duizenden Syrische vluchtelingen vast. Zij kunnen niet verder en niet terug. Stichting Mosaik haalt kinderen uit de kampen en biedt hen met Engelse les, computertraining, koor en theater afleiding en ontwikke

lingsmogelijkheden. Daardoor kunnen kinderen ook weer kind zijn en hun ervaringen voor even vergeten.

De viering is voorbereid door voorgangers uit de Dominicanenkerk, de Oosterkerk en de Lutherse Kerk. De cantorij uit de Lutherse Kerk, o.l.v. Gea Hoven, werkt mee aan de viering en bespeelt het orgel.

De Week van Gebed is van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari 2018. Op verschillende plaatsen in de stad zullen bijeenkomsten zijn in dit kader. Het materiaal t.b.v. deze week komt dit jaar uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben het thema van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. Week van gebed kwam tot het thema: 'Recht door zee', verwijzend naar de uittocht van de Gods volk uit Egypte door de zee en ook verwijzend naar rechtvaardigheid en gerechtigheid.

De Oecumenische viering begint op 21 januari 2018 om 10.00 uur in de Oosterkerk aan de Bagijnesingel.

WeekvGebed2018