RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Zorg, dat ik niet alleen kan bidden met de mond. Help mij dat ik kan bidden uit het diepst van mijn hart." - Maarten Luther

Kerkenraad
1 Dhr. G. Bril Voorzitter
2 Dhr. J.W. Grisnich Voorzitter diaconie
3 Mw. S. Post-de Groot Jeugdouderling
4 Mw. M.M. Konings-Kanning Diaken/pastoraal assistent
5 Mw. E.J. van der Spek Secretaris
6 Dhr. C.J. Noorda & Mw . J. Geertsma Kerkrentmeester Gebouwen
7 Dhr. B. Lip Kerkrentmeester Financiën
8 Dhr. B. Tiesinga Administrateur diaconie
9 Dhr. J. J. Pijnaker Lid Diaconie
10 Mw. M.M. Heerema Secretaris Diaconie