RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Mooie muziek is de kunst van de profeten. Het kan onze ziel rustig maken. Muziek is een van de meest prachtige en heerlijke cadeau's die God ons heeft gegeven." - Maarten Luther

Kerkenraad
1 Dhr. G. Bril Voorzitter
2 Mw. B. de Jager Voorzitter/penningmeester diaconie
3 Mw. S. Post-de Groot Jeugdouderling
4 Mw. M.M. Konings-Kanning Diaken/pastoraal assistent
5 Mw. E.J. van der Spek Secretaris
6 Dhr. B. Lip Kerkrentmeester Financiën
7 Mw. H.J. Buurman Secretaris diaconie
8 Dhr. W.M. Scherrenburg Kerkrentmeester Gebouwen
9 Dhr. B. Tiesinga Administrateur diaconie
10 Dhr. J. J. Pijnaker Lid Diaconie