RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Geef mij God, geld en goederen, zodat ik mijn naasten van dienst kan zijn." - Maarten Luther


Plaatselijke regeling

Inhoudsopgave
Plaatselijke regeling
Tekst in de regeling

Er is een plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle.

Onder deze inhoudsopgave kunt u verder lezen in het document plaatselijke regeling.

Paragraaf

Inhoud

Algemeen

Omschrijving  en werkgebied

1

Samenstelling van de kerkenraad

2.1.

Verkiezing van ambtsdragers algemeen

2.2.

Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.3

Verkiezing van predikanten

3

De werkwijze van de kerkenraad

4

Besluitvorming

5

De kerkdiensten

6.1.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

6.2.

idem, diaconaal

6.3.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster

 

Ondertekening