RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Een mens kan God niet alleen met werken dienen, maar zeker ook met vieren en rusten." - Maarten luther


Orgel

pijpenkleinOns Leeflangorgel is nog niet zo oud, maar neemt een zeer belangrijke plaats in onze diensten.

Uitgebreide Informatie over ons orgel en de vorige kerkorgels vindt u hier:
http://www.hgunnink.nl/felkerk.htm

Onze vaste organist is Gea Hoven.

In 2015 is ons orgel helemaal gerenoveerd. Als gemeente hebben we zo'n € 45.000,- bijeen gebracht om het orgel te renoveren en dat is op zich bijzonder in deze tijd!

2 artikelen uit september 2015:

Orgel laat haar stem weer horen

Het orgel in ons kerkgebouw is na een renovatie van enkele weken, begin september voor het eerst weer bespeeld. Na weken van "zwijgen" laat ze nu haar stem weer horen.

De presentatie gebeurde tijdens de Startzondag door een aantal organisten uit eigen gemeente. Met deze diversiteit aan vertolkingen wilde Gea Hoven duidelijk maken dat het orgel een instrument is van en voor de hele gemeente. Iedereen heeft meegewerkt aan de realisatie van het renovatie project. Ook tijdens de periode dat het orgel niet bespeeld kon worden was er veel inzet van muzikaal potentieel uit de eigen gemeente.

Het lijkt na een paar vieringen al weer de normaalste zaak dat het orgel klinkt zoals het nu is geworden. Toch is er behoorlijk wat aan vooraf gegaan. Wat de klank betreft: Het instrument heeft een behoorlijke opfrisbeurt gekregen. Alles klinkt ruimer, vocaler en er is een betere vermenging van klankkleuren. Met name de tongwerkregisters sluiten nu beter aan. De mechaniek is verbeterd en zodanig aangepast dat het beter bestand is tegen de winterse periodes.

Zingen zonder orgel was een uitdaging. Toch is de typische orgelklank van een goed klinkend instrument weer een verademing in onze kerkruimte. Het orgel begint nu, na de bouw in 1988, en aansluitend op de huidige renovatie, aan een nieuwe fase..

 

Na de renovatie verscheen onderstaand artikel in de Flambouw van september 2015:

Orgelonderhoud3GERENOVEERD ORGEL KLINKT "KRUIDIGER"

Op het moment dat u dit leest is de renovatie van het orgel zo goed als klaar of zelfs in z'n geheel afgerond. Losliggend pijpwerk staat weer waar het hoort.

Intoneur Dick Koomans van Flentrop is er in geslaagd het klankbeeld van het orgel aanzienlijk te verbeteren. Klank is moeilijk onder woorden te brengen, dat moet men gewoon ervaren. De orgelwerkgroep en uiteraard onze organist gaan ervan uit dat het u zal opvallen dat er iets is veranderd aan het instrument.

Alles klinkt nu 'ruimer' en sprankelender. Het geheel ademt meer en mengt beter. Intoneur Koomans zelf noemt de klank nu "kruidiger". Voorafgaand aan de intonatie was er, aan de hand van proeftonen, wel een idee welke richting het uit zou gaan met de klank. Ondanks dat gegeven, wat het een proces van kijken (hoe ver kun je gaan), uitproberen, en grenzen opzoeken.

Gaandeweg de intonatie werkzaamheden bleek dat er muzikaal gezien veel meer mogelijk is dan aanvankelijk werd gedacht.

Voor zover er ruimte was binnen het budget is dit creatief opgepakt: Bij het meeste pijpwerk zijn de voetgaten verruimd, de kernspleten wijder gemaakt en navenant de kernen zelf omhoog getikt. Met als consequentie dat veel bovenlabia iets opgesneden moesten worden. Een tijdrovend karwei.

Het klankresultaat is verrassend. Van aanvang af blijkt dat het instrument bescheiden is geïntoneerd. Het concept van het instrument is goed, maar met de nu gerealiseerde aanpassingen is meer muzikaliteit te beleven.

orgel van binnenuitkleinVan het een komt het ander: Na aanpassing van het metalen pijpwerk, klonken de houten pijpen van het pedaal en het manuaal erg zuinig. Het houten pijpwerk van het hoofdmanuaal bleek ook een veel te krappe windtoevoer te hebben. Uitstel was hierbij geen optie, omdat het klankverschil met de verbeterde versie te groot zou zijn.

In overleg is daarom alsnog het besluit genomen om de windtoevoer ter plaatse aan te passen en al het houten pijpwerk (totaal ruim 40 stuks) in de werkplaats van Flentrop te behandelen. Deze ingreep was vooraf niet te voorzien, maar wel noodzakelijk.

Het klinkend resultaat mag er zijn. Het pedaal heeft nu meer grondtoon. Helaas zijn er door deze ingreep extra kosten gemaakt.

De tongwerkregisters (Trompet 8'en Dulciaan 8') die aanvankelijk de aanzet waren voor de renovatie, zijn fraai geworden. De bekers zijn verlengd en de kelen zijn voorzien van dikkere tongen. Het geheel houdt nu beter stemming; de klank versmelt ook beter in het geheel. Dat geldt overigens ook voor de andere registers. De orgelmaker merkt daar plastisch over op: "De klank wordt er niet meer uitgespuugd, omdat het nu beter ademt".

In nauw overleg met onze organist en de orgelmaker is wat betreft de stemming gekozen voor een zogenaamde 'Neidhardt Grosse Stadt 1724' stemming. Het voordeel van deze stemming is dat het behoorlijk aansluit op de huidige gelijkzwevende stemming, maar het klinkt net iets "spannender".

Voorafgaand aan de intonatie is er ook heel wat gebeurd met het technische deel van het orgel. De aangepaste walsborden werden herplaatst en weer verbonden met de bijhorende mechaniek. De leren moeren van de mechaniek zijn integraal vervangen door nieuwe exemplaren. Onder de windladen zijn houten pennen aangebracht zodat deze nu vrij liggen van de lange eiken draagbalken (dit gaf ook veel werking van de mechaniek).

Alles is schoongemaakt, inclusief het pijpwerk. De hoeden van de fluitregisters werden voorzien van geitenleer. Alles blijft nu perfect op z'n plaats zitten, waardoor er geen ontstemming meer zal zijn. Er is ook verlichting aangebracht in het orgel.

registerkleinDe orgelwerkgroep wist de kerkenraad ervan te overtuigen dat de renovatie van het orgel nodig was. Er moest eerst een visie zijn over wat we willen met ons instrument. Zoals: Hoe willen we dat het klinkt en functioneert? Dat was een spannend en leerzaam proces. De aanvankelijk geplande incidentele aanpassingen bleken niet (meer) afdoende te zijn. Terugkijkend en samenvattend: Kwaliteit kost wat, maar dat mag bij een gemeente die graag zingt.

Zingen zonder orgel blijkt goed te gaan. Het was een uitdaging. Toch is de typische orgelklank van een goed klinkend instrument weer een verademing in onze kerkruimte. Het orgel begint nu, na de bouw in 1988, aan een nieuwe fase: Ze klinkt nu volwassen. Dat mag, na 25 jaar.

Namens de orgelwerkgroep,

Jan Grisnich

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgel2

 

Is dit iets voor mij?

De diensten van de Lutherse Kerk

Bent u niet bekend met de Lutherse liturgie? U bent niet de enige. Veel mensen zonder Lutherse achtergrond zijn de afgelopen jaren lid geworden van onze kerk. Daarom heeft de Flambouw in de afgelopen jaren aandacht besteed aan de verschillende elementen van liturgie. Het resultaat: 30 unieke verhalen over de diensten in de Lutherse Kerk, geschreven door de leden.

 

 

 

Een wandeling door de liturgie

Waar zijn we nu precies mee bezig? Die vraag kunnen we stellen als we ’s zondags naar de kerk gaan en de eredienst vieren. Vele jaren geleden kreeg ik van een vriend de afbeelding tegen die hieronder staat afgedrukt, afkomstig uit het Beierse liedboek.

Lees meer...