RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Geef mij God, geld en goederen, zodat ik mijn naasten van dienst kan zijn." - Maarten Luther


Liturgisch bloemschikken

Inhoudsopgave
Liturgisch bloemschikken
Bloemen gaan naar de leden
Wie maken het bloemwerk?
Jaap Meijer-bloemenfonds
Foto-overzicht

Iedere zondag staan op het altaar en de Godskiste (oude offerkist) bloemen. Ze vervullen hun functie in de eredienst, passend bij de liturgische tijd van het kerkelijk jaar. Om bepaalde lezingen of thema's in de eredienst kracht bij te zetten, wordt er soms een bloemstuk gemaakt. De bloemen en/ of gekozen materialen symboliseren het verhaal of het thema.

Over de bloemen
Op de volgende pagina leest u wat we met de bloemen doen en wie het bloemwerk maken. 
0712252.jpg