Lutherse Kerk Zwolle

Dienst terugkijken

Welkom bij de Lutherse Kerk in Zwolle

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.


Nieuwsberichten

Agenda

Zondag - 16e na Trinitatis

zondag 2 oktober 2022

Ds. W. Tinga
10:00 uur

Reguliere viering in de lutherse kerk Zwolle. Israelzondag.

Tafelgesprek

dinsdag 4 oktober 2022

Ds. M.E. Jonker
17:30 uur

Samen eten is een manier om je te verbinden met elkaar. Je ontvangt het goede, deelt het goede en onderwijl kun je met elkaar spreken. Tafelgesprekken zijn een goede gewoonte, zeker in de Lutherse traditie. Luther zelf heeft veel tafelgesprekken gehouden en zijn studenten maakten daar mooie verslagen van, zodat wij ze nog kunnen lezen. Deze gewoonte pakken wij nu weer op. In het komende seizoen zullen we ons met tijdens tafelgesprekken verbinden met elkaar, en met gasten die een bijzondere plek in kerk en wereld innemen. Soms gasten van ver weg. Soms gasten van heel dicht bij.

  • Op dinsdag 4 oktober is ds. Fride Bonda, voorganger van de doopsgezinde en remonstrantse kerk te Zwolle onze gast. Wij gaan met haar in gesprek over hoe deze twee kleine kerkgemeenschappen zich gaande houden in deze tijd.

De tafelgesprekken beginnen om 17.30 uur en duren tot uiterlijk 19.15 uur. Er is een eenvoudige maaltijd van soep met brood. Opgave is wel heel fijn (i.v.m. de voorbereiding van het eten) bij Margo Jonker: 038 4525408, margojonker@kpnplanet.nl.