Lutherse Kerk Zwolle

Lutherse Kerk Zwolle

Welkom

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.


Laatste Nieuws

We mogen weer met 50 mensen in een viering zijn! Laat u niet weerhouden om u aan te melden voor het bijwonen van een viering. We blijven werken met voorzangers, maar de responsies en het slotlied mogen we weer gezamenlijk zingen. Zo kunnen we weer een zingende gemeente zijn. Vier zondagen achter elkaar staan in het teken van enkele Lutherliederen. Deze zondag is dat het lied “Die beste Zeit im Jahr ist Mein” (uit 1538). Dit lied is niet opgenomen in het Liedboek, maar is te vinden in de aparte uitgave over Lutherliederen onder nummer 29 en is ook te vinden in de liturgie bij de informatie over de komende viering.

De ondersteunende informatie voor de 3e Zondag na Trinitatis op 20 juni is beschikbaar. Voor de liturgie van deze viering en de ondersteunende informatie voor uw thuisviering klikt u op de rode knop hieronder.

Aanmelden noodzakelijk

Bij onze vieringen kunnen maximaal 50 mensen aanwezig zijn. We houden ons in alle gevallen aan de coronamaatregelen: bij lopen in het gebouw vragen we u uw mondkapje te dragen, uw jas mee de kerk in nemen, afstand te houden en desinfectans te gebruiken. U krijgt aanwijzingen bij de kerk en tijdens de vieringen wordt door maximaal vier mensen van de cantorij gezongen.

Aanmelden voor het bijwonen van de vieringen en/of vespers is noodzakelijk en kan voor vieringen op zon- en feestdagen ook via telefoonnummer 06-51613514 . U kunt ook de knop hieronder gebruiken om u aan te melden. Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan rekenen we er op dat u zich ook weer bij ons afmeldt, zodat uw plek voor iemand anders beschikbaar kan komen.


Wegwijzer in tijden van corona

De Wegwijzer in tijden van corona blijft toegankelijk. U vindt op deze wegwijzerpagina online vieringen en video’s van andere kerken en initiatieven, waaronder ook de Michaëlsvieringen. Komende zondag is er ook weer een Michaëlsviering in de Oosterkerk, aanvang 19.00 uur. Vooraf aanmelden is verplicht via de website van de Michaëlsvieringen. Alle informatie over de Michaëlsvieringen kunt u vinden op de website www.michaelsvieringen.nl.


Nieuwsberichten

Agenda

Zondag 3e na Trinitatis - viering voor kerk en thuis

zondag 20 juni 2021

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Ingang via de Potgietersingel. Er is ruimte voor maximaal 50 aanwezigen, tenzij de kerkenraad anders besluit als gevolg van ontwikkelingen.

Opgave is van belang: per e-mail naar aanmelden@elkz.nl

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.

Seniorenbijeenkomst

woensdag 23 juni 2021

Ds. M.E. Jonker
10:30 uur

Op woensdagmorgen, 23 juni, is er vanaf 10.30 uur een seniorenbijeenkomst in de kerk. We hopen met een groep samen te komen, elkaar te spreken, en samen het Heilig Avondmaal te vieren. Het geheel sluiten we af met een lunch.

Zondag 4e na Trinitatis - viering voor kerk en thuis

zondag 27 juni 2021

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Ingang via de Potgietersingel. Er is ruimte voor maximaal 50 aanwezigen, tenzij de kerkenraad anders besluit als gevolg van ontwikkelingen.

Opgave is van belang: per e-mail naar aanmelden@elkz.nl

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.

Zondag 5e na Trinitatis - viering voor kerk en thuis

zondag 4 juli 2021

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Ingang via de Potgietersingel. Er is ruimte voor maximaal 50 aanwezigen, tenzij de kerkenraad anders besluit als gevolg van ontwikkelingen.

Opgave blijft van belang: per e-mail naar aanmelden@elkz.nl

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.