Lutherse Kerk Zwolle

Dienst terugkijken

Welkom bij de Lutherse Kerk in Zwolle

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.


Nieuwsberichten

Agenda

Inloopochtend voor vluchtelingen

dinsdag 6 december 2022

10:00 uur

Iedere dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur staat de kerk open voor vluchtelingen. Dat is een moment van ontmoeting, gesprek, handwerk en spel. Of er nu één iemand komt of vijf, het zijn altijd bijzondere ontmoetingen. Zo kunnen we iets voor hen betekenen: een luisterend oor, aandacht, meeleven, praktische raad.  Ergens op de morgen staan we rondom de Paaskaars, ontsteken licht, zingen een lied en verbinden ons in gebed. Tweetalig het Onze Vader bidden is een intense ervaring. Bij het kruis op tafel staat een icoon, door Ite Jan Muller geschilderd. Een icoon is een venster op God,  belangrijk in hun geloofsbeleving.

Bijeenkomst cursus Leren van Luther

dinsdag 6 december 2022

Ds. M.E. Jonker
19:30 uur

De serie Leren van Luther voor onze regio in onze Lutherse kerk. Deze avond de 2e avond in de serie. Contactpersoon: Margo Jonker, predikant@elkz.nl.

Kerkwijzer - voor kinderen groep 7-8

zondag 11 december 2022

10:00 uur

Voor kinderen uit groep 7 en 8 wordt in principe iedere eerste zondag van de maand Kerkwijzer georganiseerd.  Er is gesprek, er wordt gezongen en er is ontmoeting. Voor meer informatie: Petra Lip, jeugdouderling@elkz.nl

3e Zondag van Advent

zondag 11 december 2022

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

In de tijd van Advent ontsteken we iedere zondag een nieuwe kaars in de Adventskrans. De kerststal is al zichtbaar en wordt in de loop van weken gevuld met een ieder die met het kerstevangelie te maken heeft.

In de kerk lezen we in de tijd van Advent over vier vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus genoemd worden: Batseba, Tamar, Rachab en Ruth. En natuurlijk ook Maria!

Seniorenbijeenkomst

woensdag 14 december 2022

Ds. M.E. Jonker
14:00 uur

Op woensdag 14 december, tussen de derde en vierde zondag van Advent, zijn alle senioren van de kerk (oud en jong) welkom voor een ontmoeting en een viering in de kerk. Vanaf 14.00 uur staan thee en koffie klaar.

Mirjam Heerema, lid van onze gemeente en zeer vaardig met de beitel, zal ons vertellen over haar interesse in engelen. En ook over haar werk met beitel en hamer om beelden te maken.

Voorafgaand daaraan is er een korte Adventsviering met daarin het Heilig Avondmaal. Ds. Margo Jonker gaat daarin voor.

Praktische informatie

Datum:             woensdag 14 december 2022

Tijd:                 vanaf 14.00 uur bent u welkom voor koffie en thee.

Plaats:              Evangelisch Lutherse Kerk te Zwolle – Koestraat 2-4, ingang via Potgietersingel

Opgave:           voor 7 december bij Marga Konings 0613105045, of margakonings@kpnmail.nl

Gaan als een Zwaan (12-14 jr) en Wilde Zwanen (14-17 jr)

zondag 18 december 2022

10:00 uur

Deze zondag is er voor de jeugdigen Gaan als een Zwaan en Wilde Zwanen.

4e Zondag van Advent

zondag 18 december 2022

Ds. M. Overbosch-Mielke
10:00 uur

In de tijd van Advent ontsteken we iedere zondag een nieuwe kaars in de Adventskrans. De kerststal is al zichtbaar en wordt in de loop van weken gevuld met een ieder die met het kerstevangelie te maken heeft.

In de kerk lezen we in de tijd van Advent over vier vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus genoemd worden: Batseba, Tamar, Rachab en Ruth. En natuurlijk ook Maria!