Lutherse Kerk Zwolle

Lutherse Kerk Zwolle

Welkom

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.


Laatste Nieuws

De ondersteunende informatie voor de 17e Zondag na Trinitatis op zondag 26 september is beschikbaar. Voor de liturgie van deze viering en informatie voor uw thuisviering klikt u op de rode knop hieronder.

Verder is de informatie voor de Vredesweek die nog duurt tot en met 26 september nog beschikbaar. Zie daarvoor dit nieuwsbericht. Hier vindt u ook het programma met alle activiteiten, bijeenkomsten en vieringen gedurende de hele week in Zwolle.

En u kunt u aanmelden voor de nieuwe serie Leren van Luther die in november weer van start hoopt te gaan. Dit jaar is het thema ‘Spiritualiteit in de lutherse traditie’. De cursus staat open voor iedere belangstellende. Voor meer informatie klik hier.

Aanmelden blijft noodzakelijk

Bij vieringen in de kerk kunnen maximaal 50 mensen aanwezig zijn, kinderen onder 13 jaar niet meegerekend. We houden ons aan de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand houden en desinfectans gebruiken. U krijgt aanwijzingen bij de kerk en tijdens de vieringen wordt door maximaal vier mensen van de cantorij gezongen.

Aanmelden voor het bijwonen van de vieringen is nog steeds noodzakelijk en kan per mail via de paarse knop hieronder of via telefoonnummer 06-51613514 . Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan rekenen we er op dat u zich ook weer bij ons afmeldt, zodat uw plek voor iemand anders beschikbaar kan komen.


Wegwijzer in tijden van corona

De Wegwijzer in tijden van corona blijft toegankelijk. U vindt op deze wegwijzerpagina online vieringen en video’s van andere kerken en initiatieven, waaronder ook de Michaëlsvieringen. Komende zondag is er ook weer een Michaëlsviering in de Grote Kerk, let op: aanvang 17.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Alle informatie over de Michaëlsvieringen kunt u vinden op de website www.michaelsvieringen.nl.


Nieuwsberichten

Agenda

Zondag 17e na Trinitatis

zondag 26 september 2021

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Opgave blijft van belang: per e-mail naar aanmelden@elkz.nl

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.

Wat is typisch luthers? - gesprek over geloofsopvoeding

dinsdag 28 september 2021

20:00 uur

Margo Jonker en Petra Lip organiseren een avond over de kerk en de Lutherse identiteit, en over geloofsopvoeding. Het is een ontmoeting waarin gesprek met elkaar, informatie over de geloofstraditie en het samen optrekken in leven en geloof aan de orde komen.

Wat heb jij daarin nodig? Wat wil jij weten? En hoe wij jij deel zijn van de gemeente? En hoe neem je de jonge generatie daarin mee?

Welkom op dinsdag 28 september, vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar, om 20.00 uur begint het gesprek. Opgave bij Petra Lip, jeugdouderling@elkz.nl

Wat is lutherse kerkmuziek en wat willen we ermee?

woensdag 29 september 2021

19:30 uur

We gaan op zoek naar een nieuwe kerkmusicus voor onze gemeente. Dat staat natuurlijk niet los van hoe wij als gemeente om willen gaan met de liturgie. In de rijke lutherse kerkmuziek hebben we een traditie in stand te houden en voort te zetten. Vanuit die verantwoordelijkheid wil de kerkenraad gemeenteleden de gelegenheid geven om hun inbreng te hebben. Welke elementen zijn het meest belangrijk en wat verwachten we van de nieuwe kerkmusicus?

Om hierover met elkaar van gedachten te wisselen zijn de huidig spelende organisten, de cantorij en de groep die zich op dit moment met de kerkmuziek bezighoudt uitgenodigd. Ook Jeroen de Haan, voorzitter van de landelijke lutherse Commissie Liturgie en Kerkmuziek zal aanwezig zijn. En wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent van harte welkom! We vinden het fijn om uw inbreng te horen.

Zondag 18e na Trinitatis

zondag 3 oktober 2021

Ds. M.B. Nieuwkoop
10:00 uur

Opgave blijft van belang: per e-mail naar aanmelden@elkz.nl

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.

Zwols Leerhuis

dinsdag 5 oktober 2021

-
20:00 uur

Bent u op zoek naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen?

Dan is wellicht het Leerhuis [in de Lutherse kerk] van dinsdag 14, 21 september, 5, 12 oktober wat voor u.

Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt ingeleid door een predikant.  Iedere keer staat op zichzelf. Je kunt dus één keer komen, of vaker.

Vanaf 19.45u kunt u binnen komen. We starten om 20.00u. Het leerhuis duurt tot 21.30u. Locatie: Lutherse kerk Zwolle.

Vanwege de coronacrisis mag de groep niet groter dan 15 personen zijn. Meer informatie én vooraf s.v.p. aanmelden noodzakelijk op: leerhuis@elkz.nl