Lutherse Kerk Zwolle

Kijk live Dienst terugkijken

Welkom bij de Lutherse Kerk in Zwolle

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.


Nieuwsberichten

Agenda

Repetitie projectkoor

zaterdag 1 juni 2024

10:00 uur

Op zondag 9 juni wordt er een viering gehouden rondom de Schepping. Genesis 1, die prachtige lezing waarmee de bijbel begint over de schepping, zal gezongen worden in een zetting van Toon Hagen. En vele andere prachtige scheppingsliederen zullen klinken. Voor deze viering is een Ad Hoc-koor opgericht. Iedereen die graag mee wil zingen, kan drie keer onder leiding van cantor-organist Luuk Schuurman op zaterdag repeteren, en wel op 25 mei, 1 en 8 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur, in de Lutherse Kerk.

De viering vindt plaats op 9 juni in de Lutherse Kerk. Cantor-organist Luuk Schuurman en Toon Hagen werken muzikaal samen – met hopelijk een prachtig koor van mensen die graag een keer mee willen zingen. De muziek zal van tevoren beschikbaar zijn, zodat iedereen in de gelegenheid is om het in te studeren. Opgave bij Luuk Schuurman.

Eerste zondag na Trinitatis

zondag 2 juni 2024

Ds. E. de Fouw
10:00 uur

Reguliere viering om 10.00 uur in de Lutherse Kerk Zwolle, met als gastvoorganger ds. Erwin de Fouw.

Michaëlsviering in de Grote Kerk - cantatedienst

zondag 2 juni 2024

Ds. dr. I.P. Epema
19:00 uur

Voorganger in deze cantateviering is ds. Iemke Epema. De lezingen zijn gekozen uit Mattheus 7:22-23 en Micha 6:8. In deze Cantateviering voeren solisten, de Michaëlscantorij en Musica Michaelis o.l.v. Toon Hagen de cantate ‘Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist’ (BWV 45) van J.S. Bach uit. Solisten: Nathalie Mees (alt), Gijsbert Boerema-Westland (tenor) en Thomas Hoogenboezem (bas). Zie de website www.michaelscantorij.nl.

Repetitie cantorij

maandag 3 juni 2024

19:30 uur

Koffiemorgen met Oekraïners en allen die graag willen komen

dinsdag 4 juni 2024

10:00 uur

Iedere dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur staat de kerk open voor vluchtelingen. Dat is een moment van ontmoeting, gesprek, handwerk en spel. Of er nu één iemand komt of vijf, het zijn altijd bijzondere ontmoetingen. Zo kunnen we iets voor hen betekenen: een luisterend oor, aandacht, meeleven, praktische raad.  Ergens op de morgen staan we rondom de Paaskaars, ontsteken licht, zingen een lied en verbinden ons in gebed. Tweetalig het Onze Vader bidden is een intense ervaring. Bij het kruis op tafel staat een icoon, door Ite Jan Muller geschilderd. Een icoon is een venster op God,  belangrijk in hun geloofsbeleving.

Kerkenraadsvergadering

woensdag 5 juni 2024

19:30 uur

Indien u vragen heeft, opmerkingen, gedachten, tips of tops, laat  het weten aan de kerkenraad via: info@elkz.nl

Repetitie projectkoor

zaterdag 8 juni 2024

10:00 uur

Op zondag 9 juni wordt er een viering gehouden rondom de Schepping. Genesis 1, die prachtige lezing waarmee de bijbel begint over de schepping, zal gezongen worden in een zetting van Toon Hagen. En vele andere prachtige scheppingsliederen zullen klinken. Voor deze viering is een Ad Hoc-koor opgericht. Iedereen die graag mee wil zingen, kan drie keer onder leiding van cantor-organist Luuk Schuurman op zaterdag repeteren, en wel op 25 mei, 1 en 8 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur, in de Lutherse Kerk.

De viering vindt plaats op 9 juni in de Lutherse Kerk. Cantor-organist Luuk Schuurman en Toon Hagen werken muzikaal samen – met hopelijk een prachtig koor van mensen die graag een keer mee willen zingen. De muziek zal van tevoren beschikbaar zijn, zodat iedereen in de gelegenheid is om het in te studeren. Opgave bij Luuk Schuurman.

Kerkwijzer - voor kinderen groep 7-8

zondag 9 juni 2024

10:00 uur

Voor kinderen uit groep 7 en 8 wordt in principe iedere eerste zondag van de maand Kerkwijzer georganiseerd.  Er is gesprek, er wordt gezongen en er is ontmoeting. Voor meer informatie: Petra Lip, jeugdouderling@elkz.nl

Gaan als een Zwaan (12-14 jr) en Wilde Zwanen (14-17 jr)

zondag 9 juni 2024

10:00 uur

Deze zondag is er voor de jeugdigen Gaan als een Zwaan en Wilde Zwanen.

Tweede zondag na Trinitatis

zondag 9 juni 2024

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Reguliere viering om 10.00 uur in de Lutherse Kerk Zwolle, met als voorganger ds. Margo Jonker.

Kerk-op-schoot-viering

zondag 16 juni 2024

10:00 uur

Samen met de jongste gemeenteleden gaan we het verhaal van Jona beleven. Komen jullie ook? Je mag iets meenemen wat je mee op reis neemt, een tas of koffer of iets wat je er in zou doen als je op reis gaat. De kerk op schoot dienst is in het gemeentecentrum, tijdens de gewone kerkdienst en start op het moment dat de grotere kinderen naar de kindernevendienst gaan. Tot die tijd kunnen de kinderen en (groot)ouders als ze dat willen eerst in de kerk zijn, of meespelen bij de oppas.

Kerk op schoot is een sprankelende, belevingsgerichte dienst die zich richt op kinderen van 0 t/m 6 jaar. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters, kleuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen een verhaal, afgewisseld met liedjes en belevingsgerichte activiteiten. Zo maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk.

Alle ouders en grootouders, en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Graag tot ziens op zondag 16 juni!