Lutherse Kerk Zwolle

Lutherse Kerk Zwolle

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.

Nieuwsgierig geworden? Kom vooral eens langs, u bent welkom!

Agenda

10e zondag na Trinitatis

zondag 25 augustus 2019

Ds. B. Zitman
10:00 uur

reguliere dienst waarbij de 1e collecte bestemd is voor stichting ZOA (hulp bij rampen en nood in Zuid-Oost Azie) en de 2e voor het Jaap Meijer bloemenfonds (zie elders op deze website)

Uitje Kindernevendienst

zondag 25 augustus 2019

11:30 uur

Op de laatste zondag van de zomervakantie een gezellig uitje en samenzijn met en voor alle kinderen van de kindernevendienst. Start direct na de kerkdienst. Graag (laten) opgeven bij Ingrid (oosten45@hotmail.com) als je mee wilt.

11e zondag na Trinitatis

zondag 1 september 2019

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. De 1e collecte is bestemd voor SLOA (Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten) en de 2e collecte is voor de ELGZ.

Toelichting stand van zaken renovatie gemeentecentrum

zondag 1 september 2019

11:30 uur

De commissie Renovatie van het gemeentecentrum geeft  een toelichting op de stand van zaken.

12e zondag na Trinitatis; Let op: kerk slecht bereikbaar ivm stadsfestival

zondag 8 september 2019

Ds. M.B. Nieuwkoop
10:00 uur

Reguliere viering met de 1e collecte voor Stichting Mensenkinderen en de 2e collecte voor de ELKZ.

Leerhuis

dinsdag 10 september 2019

20:00 uur

opgave vooraf graag via leerhuis@elkz.nl

De kerk in Syrie: Het verhaal van Sara Savva

vrijdag 13 september 2019

19:30 uur

Sara Savva coördineert alle hulp die door de vijfhonderd medewerkers en duizenden vrijwilligers van de Grieks-Orthodoxe kerk tot in de verste uithoeken van Syrië wordt gegeven. Nu het langzaam maar zeker rustiger wordt in het land, verandert die hulp van noodhulp in herstel en inkomenszekerheid voor Syrische burgers. Zij is een week in Nederland om haar verhaal te vertellen. Welkom!

Open Monumentendag: kerk geopend voor publiek

zaterdag 14 september 2019

10:00 uur

De Lutherse kerk is op Monumentendag geopend. De hele dag zijn activiteiten georganiseerd en kunnen lekkere dingen worden gekocht, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kerken in Syrie en aan de renovatie van ons gemeentecentrum

13e zondag na Trinitatis: Gemeentezondag

zondag 15 september 2019

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Zondag met bijzondere invulling voor de start van het jaarthema Een goed verhaal. Diverse activiteiten tijdens en na de viering. Zie ook het nieuwsbericht.

Leerhuis

dinsdag 17 september 2019

20:00 uur

opgave graag vooraf via leerhuis@elkz.nl

Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan

donderdag 19 september 2019

17:30 uur

opgave graag uiterlijk dinsdag 17 september bij Johanna.

Start Vredesweek; diverse activiteiten

zaterdag 21 september 2019

voor programma en onderdelen: zie Flambouw en publicaties in de pers en bij andere kerkgenootschappen.

14e zondag na Trinitatis: OLV Basiliek; aanvang 9.30 uur! Geen dienst in onze kerk

zondag 22 september 2019

Ds. M.E. Jonker
09:30 uur

Oecumenische viering in de OLV Basiliek (de Peperbus) in Zwolle. Let op de afwijkende aanvangstijd: de dienst begint om 9.30 uur!

Leerhuis

dinsdag 24 september 2019

20:00 uur

opgave graag vooraf via leerhuis@elkz.nl

1e bijeenkomst Leren van Luther

donderdag 26 september 2019

Ds. M.E. Jonker
19:30 uur

Cursus-Folder-Leren-van-Luther-2019-2020M

15e zondag na Trinitatis

zondag 29 september 2019

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Reguliere viering met de 1e collecte bestemd voor de kerk in het Midden-Oosten en de 2e collecte voor het onderhoudsfonds van het orgel.