Lutherse Kerk Zwolle

Lutherse Kerk Zwolle

Welkom

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.


Laatste Nieuws

De ondersteunende informatie voor de viering van zondag 16 januari – de 2e zondag na Epifanieën – is beschikbaar. De liturgie en overige informatie voor deze viering vindt u via de rode knop hieronder. In onze eigen kerk is geen viering, maar wij vieren samen de oecumenische viering in de Oosterkerk die via livestream is te volgen. U kunt daarvoor op de groene knop klikken. Deze zondag is de start van de Week van Gebed voor de eenheid. Het thema is aangereikt door de Raad van Kerken: ‘Licht in het duister’. Er zal gecollecteerd worden voor Amnesty International. Voor meer achtergrondinformatie over de viering kunt u op de rode knop klikken.

Coronamaatregelen

Naar aanleiding van de afgekondigde lockdown maatregelen op 18 december jl, heeft de kerkenraad met pijn in het hart besloten tot en met 14 januari alle vieringen en activiteiten in de kerk niet door te laten gaan. Er worden, binnen de mogelijkheden, alternatieven in de vorm van geluid- en beeldopnames via de website en kerkmail aangeboden.

Tot nader order zijn er geen Michaëlsvieringen in de Grote of Sint Michaëlskerk in Zwolle. Voor actuele informatie zie ook www.michaelsvieringen.nl


Vacature Cantor/Organist kerkmusicus II voor 0,2 fte

Wij zijn op zoek naar een cantor/organist die in en met onze gemeente wil werken aan de al eeuwen doorgaande ontwikkeling van de (lutherse) kerkmuziek. Iets voor jou? Stuur dan je motivatiebrief met CV uiterlijk 27 januari 2022 naar vacature@elkz.nl. Voor meer informatie en de advertentietekst: zie dit nieuwsbericht of scan de QR-code.


Een goede boodschap door engelen uit onze gemeente

In deze onzekere tijden wensen onze gemeenteleden u een goede boodschap toe!


Nieuwsberichten

Agenda

Gaan als een Zwaan - jongeren

zondag 23 januari 2022

10:00 uur

Maandelijkse activiteit voor de jongeren (12+) in onze kerk met gesprek, zingen en ontmoeting. Soms in de kerk tegelijk met de viering, soms op een ander moment of een andere plek. Hou de agenda in de gaten. Voor meer informatie: Petra Lip, jeugdouderling@elkz.nl.

Zondag 23 januari - 3e zondag na Epifaniën

zondag 23 januari 2022

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Zondag 30 januari - 4e zondag na Epifaniën

zondag 30 januari 2022

Drs. G. Schutte
10:00 uur

Zondag 6 februari - laatste zondag na Epifaniën

zondag 6 februari 2022

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur