Lutherse Kerk Zwolle

Lutherse Kerk Zwolle

Welkom

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.


Laatste Nieuws

Sinds Palmzondag worden weer vieringen in de kerk gehouden. Bij de vieringen kunnen maximaal 30 mensen aanwezig zijn en we houden ons daarbij aan de coronamaatregelen: bij lopen in het gebouw vragen we u uw mondkapje te dragen, uw jas mee de kerk in nemen, afstand te houden en desinfectans te gebruiken. U krijgt aanwijzingen bij de kerk en tijdens de vieringen wordt door maximaal vier mensen van de cantorij gezongen. Vanaf 20 april worden ook weer vespers op de dinsdagavond georganiseerd. Deze zijn toegankelijk voor maximaal 15 personen.

De ondersteunende informatie voor de viering in kerk en thuis op zondag 11 april is beschikbaar. Voor de liturige van deze viering en de ondersteunende informatie klikt u op de rode knop hieronder.

Aanmelden noodzakelijk

Aanmelden voor het bijwonen van de vieringen is noodzakelijk en kan via het e-mailadres: aanmelden@elkz.nl of via telefoonnummer 06-51613514 . U kunt ook de knop hieronder gebruiken om u aan te melden. Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan rekenen we er op dat u zich ook weer bij ons afmeldt, zodat uw plek voor iemand anders beschikbaar kan komen.


Wegwijzer in tijden van corona

De Wegwijzer in tijden van corona blijft toegankelijk. U vindt op deze wegwijzerpagina online vieringen en video’s van andere kerken en initiatieven, waaronder ook de Michaëlsvieringen. Alle informatie over de Michaëlsvieringen kunt u vinden op de website www.michaelsvieringen.nl. Hier vindt u o.a. de agenda, wetenswaardigheden over het kerkgebouw en het Schnitgerorgel en informatie over de vieringen en de cantorij. Via het kopje ‘kerkdienst gemist’ kunt u vieringen terugkijken.


Nieuwsberichten

Agenda

Zondag Misericordias Domini - viering voor kerk en thuis

zondag 18 april 2021

Ds. M. Jans
10:00 uur

Ingang via de Potgietersingel. Er is ruimte voor maximaal 30 aanwezigen, tenzij de kerkenraad anders besluit als gevolg van ontwikkelingen.

Opgave is van belang: per e-mail naar aanmelden@elkz.nl

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.

Vesper

dinsdag 20 april 2021

Ds. M.E. Jonker
19:30 uur

Ingang via de Potgietersingel. Er is ruimte voor maximaal 15 aanwezigen.

Opgave is belangrijk: graag per e-mail naar aanmeldenvespers@elkz.nl.

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.

Zondag Jubilate - viering voor kerk en thuis

zondag 25 april 2021

Ds. N. Eygenraam
10:00 uur

Ingang via de Potgietersingel. Er is ruimte voor maximaal 30 aanwezigen, tenzij de kerkenraad anders besluit als gevolg van ontwikkelingen.

Opgave is van belang: per e-mail naar aanmelden@elkz.nl

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.