Lutherse Kerk Zwolle

Lutherse Kerk Zwolle

Laatste Nieuws

De liturgie voor de (thuis)viering voor zondag 9 augustus is beschikbaar. U kunt deze bekijken door op de rode knop hieronder te klikken. Omdat nu weer in grotere groepen vieringen in de kerk kunnen worden gehouden, worden geen video’s meer geplaatst. In de zomerperiode zijn er iedere dinsdagavond vespers om 19.30 uur in de kerk.

De Wegwijzer in tijden van corona blijft toegankelijk. U vindt op deze wegwijzerpagina online vieringen en video’s van andere kerken en initiatieven, waaronder ook de Michaëlsvieringen in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle.

Tot nader order worden vieringen gehouden in groepen tot maximaal 50 personen. Om de coronamaatregelen na te kunnen leven is opgave vooraf noodzakelijk. Per twee weken wordt een planning gemaakt. Wilt u de kerk bezoeken op 9 en/of 16 augustus dan vragen wij u dit vóór maandag 3 augustus 18.00 uur door te geven aan Harry en Marga Konings, bij voorkeur per mail: aanmelden@elkz.nl. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk: 0341-258969 of 06-51613514. U kunt zich aanmelden voor meerdere zondagen.

Mocht u zich niet hebben ingeschreven voor een viering, maar in de loop van de week toch graag willen komen, dan kunt u altijd informeren bij Harry en Marga Konings of er ruimte is.

Welkom

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.

Nieuwsgierig geworden? Kom vooral eens langs, u bent welkom!

Nieuwsberichten

Agenda

9e zondag na Trinitatis

zondag 9 augustus 2020

Ds. N. van den Briel
10:00 uur

Een viering met als gastpredikant dominee Van den Briel. In coronatijd kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn in de kerk. Wilt u de viering bijwonen dan is opgave en afstemming vooraf noodzakelijk. Zie voor opgave de homepagina. Hier vindt u de gegevens van de contactpersonen waar u zich kunt aanmelden.

De diaconale collecte is bestemd voor de stichting Epafras

De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze kerk.

Vesper

dinsdag 11 augustus 2020

Ds. M.E. Jonker
19:30 uur

Op iedere dinsdagavond, om 19.30 uur is een vesper in de kerk. In de avond zijn we bijeen, rondom woord en stilte, gebed en zegen. Na de vespers is er gelegenheid om op het kerkplein (en bij slecht weer in het gemeentecentrum) elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Hiervoor is ruimte voor maximaal 15 personen. Voor hen de zondagse vieringen niet bij kunnen wonen een mooie gelegenheid voor viering en ontmoeting.

Ingang via de Potgietersingel.

Opgave is van belang: per e-mail naar Marga Zwanenburg.

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.  Graag fietsen stallen bij Odeon.

10e zondag na Trinitatis

zondag 16 augustus 2020

Ds. W. Tinga
10:00 uur

Een viering met als gastpredikante dominee Tinga, bekend bij onze gemeente. In coronatijd kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn in de kerk. Wilt u de viering bijwonen dan is opgave en afstemming vooraf noodzakelijk. Zie voor opgave de homepagina. Hier vindt u de gegevens van de contactpersonen waar u zich kunt aanmelden.

De diaconale collecte is bestemd voor de ontmoetingscentrum 't Zwervel in Wijhe.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze kerk.

Vesper

dinsdag 18 augustus 2020

Ds. M.E. Jonker
19:30 uur

Op iedere dinsdagavond, om 19.30 uur is een vesper in de kerk. In de avond zijn we bijeen, rondom woord en stilte, gebed en zegen. Na de vespers is er gelegenheid om op het kerkplein (en bij slecht weer in het gemeentecentrum) elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Hiervoor is ruimte voor maximaal 15 personen. Voor hen de zondagse vieringen niet bij kunnen wonen een mooie gelegenheid voor viering en ontmoeting.

Ingang via de Potgietersingel.

Opgave is van belang: per e-mail naar Marga Zwanenburg.

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.  Graag fietsen stallen bij Odeon.