Lutherse Kerk Zwolle

Lutherse Kerk Zwolle

Welkom

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.

Laatste Nieuws

De liturgie voor zondag 20 september is beschikbaar. Deze keer bijzonder feestelijk omdat de Heilige Doop wordt bediend! U kunt de liturgie bekijken door op de rode knop hieronder te klikken. Verder kunt u zich nog steeds opgeven voor de nieuwe jaargang Leren van Luther. Zie het nieuwsbericht hierover. Wij wijzen u ook nog op de Vredesweek in Zwolle, die dit weekend van start gaat, en op de voorstelling van Kees van der Zwaag over Bonhoeffer, in de Oosterkerk op 24 september.

De Wegwijzer in tijden van corona blijft toegankelijk. U vindt op deze wegwijzerpagina online vieringen en video’s van andere kerken en initiatieven, waaronder ook de Michaëlsvieringen in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle.

Viering bijwonen? Vooraf aanmelden is noodzakelijk

Het is fijn dat de mogelijkheid bestaat om in de Lutherse Kerk met maximaal 50 personen samen te komen t.b.v. de viering. Afstand houden blijft noodzakelijk, evenals looproutes en desinfectans. Ook blijft het nodig om in te schrijven voor de kerkdiensten in verband met eventueel contactonderzoek bij een corona-uitbraak.

U kunt zich voor zondagse vieringen aanmelden bij Harry en Marga Konings: aanmelden@elkz.nl of via 06-51613514. Mocht u zich niet hebben ingeschreven voor een viering en toch graag willen komen, dan kunt u altijd informeren  of er ruimte is.

We zien uw aanmelding graag tegemoet!

Nieuwsberichten

Agenda

16e Zondag na Trinitatis

zondag 27 september 2020

Ds. dr. I.P. Epema
10:00 uur

In coronatijd kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn in de kerk. Wilt u de viering bijwonen dan is opgave en afstemming vooraf noodzakelijk. Zie voor opgave de homepagina, hier vindt u de gegevens van de contactpersonen bij wie u zich kunt aanmelden.

De diaconale collecte is bestemd voor het diaconale project Stichting Voor Elkaar

De tweede collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds voor onze kerk.

Vesper

dinsdag 29 september 2020

Rick Timmermans
19:30 uur

Op iedere dinsdagavond tot aan de herfstvakantie is om 19.30 uur een vesper in de kerk. In de avond zijn we bijeen, rondom woord en stilte, gebed en zegen. Na de vespers is er gelegenheid om op het kerkplein (en bij slecht weer in het gemeentecentrum) elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Hiervoor is ruimte voor maximaal 15 personen. Voor hen die de zondagse vieringen niet bij kunnen wonen een mooie gelegenheid voor viering en ontmoeting.

Ingang via de Potgietersingel.

Opgave is van belang: per e-mail naar Marga Zwanenburg.

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.  Graag fietsen stallen bij Odeon.

Leerhuis (in Oosterkerk)

dinsdag 29 september 2020

20:00 uur

Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt ingeleid door een predikant.  Iedere keer staat op zichzelf. Je kunt dus één keer komen, of vaker.

Aanmelden en vragen stellen kan via: leerhuis@elkz.nl. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor gemaakte onkosten. Inloop vanaf 19.45 uur.

Ontmoetingsbijeenkomst senioren

dinsdag 6 oktober 2020

Ds. M.E. Jonker
10:30 uur

Nu de coronamaatregelen enigszins zijn versoepeld, heeft de seniorenbezoekgroep het plan opgevat om voor wie dat wil een kleine bijeenkomst te houden in het gemeentecentrum van de Lutherse kerk. Een bijeenkomst met maximaal 10 personen, zodat we voldoende afstand kunnen houden en toch elkaar kunnen ontmoeten, samen koffiedrinken, ervaringen uitwisselen en samen eten. En natuurlijk, voor zover u nog niet in het gemeentecentrum bent geweest, krijgt u een rondleiding door het prachtig gerenoveerde gemeentecentrum. Zie ook het nieuwsbericht.

Opgave bij Marga Zwanenburg, 06-20540302 of ma.zwanenburg.1@kpnmail.nl