Lutherse Kerk Zwolle

Kijk live Dienst terugkijken

Welkom bij de Lutherse Kerk in Zwolle

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.


Nieuwsberichten

Agenda

Inloopochtend voor vluchtelingen

dinsdag 26 september 2023

10:00 uur

Iedere dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur staat de kerk open voor vluchtelingen. Dat is een moment van ontmoeting, gesprek, handwerk en spel. Of er nu één iemand komt of vijf, het zijn altijd bijzondere ontmoetingen. Zo kunnen we iets voor hen betekenen: een luisterend oor, aandacht, meeleven, praktische raad.  Ergens op de morgen staan we rondom de Paaskaars, ontsteken licht, zingen een lied en verbinden ons in gebed. Tweetalig het Onze Vader bidden is een intense ervaring. Bij het kruis op tafel staat een icoon, door Ite Jan Muller geschilderd. Een icoon is een venster op God,  belangrijk in hun geloofsbeleving.

Muzikaal theater met cello suites van J.S. Bach

zaterdag 30 september 2023

15:00 uur

Muzikaal theater in onze kerk: Cello suites van Bach – verhalen over Luther. Zie de Flambouw en dit nieuwsbericht! Tickets via: https://www.bachluther.nl/agenda. Er zijn voor mensen die minder financieel draagkrachtig zijn 15 tickets beschikbaar gesteld door onze diaconie. Neem daarvoor contact op met kerkrentmeester@elkz.nl

Zondag 1 oktober - 17e na Trinitatis - Viering Avondmaal

zondag 1 oktober 2023

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Viering om 10.00 uur in de Lutherse Kerk Zwolle, met Heilig Avondmaal. Van harte welkom!

Contextueel bijbellezen - Kirsten van Ham

donderdag 5 oktober 2023

19:30 uur

Contextueel Bijbellezen, in onderzoek naar racisme

Kirsten van Ham is onderzoekster aan de Protestantse Theologische Universiteit. Daar doet zij onderzoek naar racisme. Ten behoeve van dat onderzoek wil zij graag in lokale gemeente spreken met gemeenteleden via een lees methode ‘contextueel Bijbellezen’. In de Flambouw vertelt zij meer over haar methode.

In onze gemeente zijn er ten behoeve van haar onderzoek twee bijeenkomsten. Het gaat om de volgende bijeenkomsten, in het gemeentecentrum:

5 oktober 2023

9 november 2023

Opgave bij ds. Margo Jonker – predikant@elkz.nl

Zondag 8 oktober - 18e na Trinitatis

zondag 8 oktober 2023

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Reguliere viering om 10.00 uur in de Lutherse Kerk Zwolle. Van harte welkom!

Contextueel bijbellezen - Kirsten van Ham

donderdag 9 november 2023

19:30 uur

Contextueel Bijbellezen, in onderzoek naar racisme

Kirsten van Ham is onderzoekster aan de Protestantse Theologische Universiteit. Daar doet zij onderzoek naar racisme. Ten behoeve van dat onderzoek wil zij graag in lokale gemeente spreken met gemeenteleden via een lees methode ‘contextueel Bijbellezen’. In de Flambouw vertelt zij meer over haar methode.

In onze gemeente zijn er ten behoeve van haar onderzoek twee bijeenkomsten. Het gaat om de volgende bijeenkomsten, in het gemeentecentrum:

5 oktober 2023

9 november 2023

Opgave bij ds. Margo Jonker – predikant@elkz.nl