Lutherse Kerk Zwolle

Lutherse Kerk Zwolle

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.

Nieuwsgierig geworden? Kom vooral eens langs, u bent welkom!

Agenda

19e zondag na Trinitatis; let op: start wintertijd

zondag 27 oktober 2019

Ds. H. Günther-van Dijk
10:00 uur

Reguliere viering met als gastpredikante de ons welbekende dominee Hermien Günther-van Dijk

Wereldwinkelverkoop

zondag 27 oktober 2019

11:00 uur

Na de viering is er weer wereldwinkelverkoop

Leerhuis

dinsdag 29 oktober 2019

20:00 uur

Graag vooraf opgeven dat u komt via leerhuis@elkz.nl

20e zondag na Trinitatis; Oogstdienst

zondag 3 november 2019

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Oogstdienstviering met allerlei aanvullende activiteiten.

Gemeente brainstorm

woensdag 13 november 2019

19:30 uur

Gesprek over de vraag of het aanbod van activiteiten past bij ons gemeente-zijn anno 2020? Graag uw deelname opgeven bij de secretaris via info@elkz.nl.