Lutherse Kerk Zwolle

Lutherse Kerk Zwolle

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.

Nieuwsgierig geworden? Kom vooral eens langs, u bent welkom!

Agenda

Lectio Divina

dinsdag 25 juni 2019

Ds. M.E. Jonker
20:00 uur

Onder leiding van ds. Margo Jonker bezinning op woorden uit de Bijbel. Opgave is niet noodzakelijk.

2e zondag na Trinitatis

zondag 30 juni 2019

Ds. M. Diepenbroek
10:00 uur

Toelichting financien gemeente (1e)

zondag 30 juni 2019

11:15 uur

Kerkrentmeester Bart Lip bespreekt na de viering met u de financiele situatie van de gemeente.

kerkenraadsvergadering

woensdag 3 juli 2019

19:30 uur

Seniorenuitje

woensdag 3 juli 2019

Ds. M.E. Jonker

3e zondag na Trinitatis

zondag 7 juli 2019

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

reguliere viering met collectes voor De Bres en ELKZ

Toelichting financien gemeente (2e)

zondag 7 juli 2019

11:15 uur

Kerkrentmeester Bart Lip bespreekt na de viering de financiele stand van zaken van de gemeente met u

4e zondag na Trinitatis

zondag 14 juli 2019

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

reguliere viering met collecten voor de Lutherse Zending (NIAS) en de ELKZ

5e zondag na Trinitatis

zondag 21 juli 2019

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Viering met Heilig Avondmaal. De collecten zijn bestend voor de Synagoge Zwolle en de eigen gemeente ELKZ.

Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan

donderdag 25 juli 2019

18:00 uur

Tijd voor weer een heerlijke maaltijd met elkaar. Inloop vanaf 17.30 uur en graag uiterlijk de dinsdag voorafgaand aanmelden bij Johanna Wildeman.

6e zondag na Trinitatis

zondag 28 juli 2019

Ds. N. van den Briel
10:00 uur

reguliere viering met collecten (1) bestemd voor het diaconale project Versterk de kerk in het Midden-Oosten en (2) het Orgelfonds van onze kerk

7e zondag na Trinitatis

zondag 4 augustus 2019

Ds. P. Akerboom-Roelofs
10:00 uur

reguliere viering met collecten voor (1) Epafas en (2) eigen gemeente ELKZ