Lutherse Kerk Zwolle

Kijk live Dienst terugkijken

Welkom bij de Lutherse Kerk in Zwolle

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.Nieuwsberichten

Agenda

Inloopochtend voor vluchtelingen

dinsdag 28 november 2023

10:00 uur

Iedere dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur staat de kerk open voor vluchtelingen. Dat is een moment van ontmoeting, gesprek, handwerk en spel. Of er nu één iemand komt of vijf, het zijn altijd bijzondere ontmoetingen. Zo kunnen we iets voor hen betekenen: een luisterend oor, aandacht, meeleven, praktische raad.  Ergens op de morgen staan we rondom de Paaskaars, ontsteken licht, zingen een lied en verbinden ons in gebed. Tweetalig het Onze Vader bidden is een intense ervaring. Bij het kruis op tafel staat een icoon, door Ite Jan Muller geschilderd. Een icoon is een venster op God,  belangrijk in hun geloofsbeleving.

Kerkwijzer - voor kinderen groep 7-8

zondag 3 december 2023

10:00 uur

Voor kinderen uit groep 7 en 8 wordt in principe iedere eerste zondag van de maand Kerkwijzer georganiseerd.  Er is gesprek, er wordt gezongen en er is ontmoeting. Voor meer informatie: Petra Lip, jeugdouderling@elkz.nl

1e Zondag van Advent

zondag 3 december 2023

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Op zondag 3 december begint de tijd van Advent, de voorbereidingstijd op Kerst. De kleur in de kerk zal versoberen naar paars. Er zal een Adventsster komen te hangen, net als voor vele ramen in de stad, opdat we in het donker de weg vinden naar de stille vaste ster – het Licht der wereld.

In de tijd van Advent ontsteken we iedere zondag een nieuwe kaars in de Adventskrans. De kerststal is al zichtbaar en wordt in de loop van weken gevuld met een ieder die met het kerstevangelie te maken heeft.

Kerkenraadsvergadering

woensdag 6 december 2023

19:30 uur

Indien u vragen heeft, opmerkingen, gedachten, tips of tops, laat  het weten aan de kerkenraad via: info@elkz.nl

Gaan als een Zwaan (12-14 jr) en Wilde Zwanen (14-17 jr)

zondag 10 december 2023

10:00 uur

Deze zondag is er voor de jeugdigen Gaan als een Zwaan en Wilde Zwanen.

2e Zondag van Advent

zondag 10 december 2023

Ds. B. Zitman
10:00 uur

Op zondag 3 december begint de tijd van Advent, de voorbereidingstijd op Kerst. De kleur in de kerk zal versoberen naar paars. Er zal een Adventsster komen te hangen, net als voor vele ramen in de stad, opdat we in het donker de weg vinden naar de stille vaste ster – het Licht der wereld.

In de tijd van Advent ontsteken we iedere zondag een nieuwe kaars in de Adventskrans. De kerststal is al zichtbaar en wordt in de loop van weken gevuld met een ieder die met het kerstevangelie te maken heeft.

Seniorenbijeenkomst

maandag 11 december 2023

Ds. M.E. Jonker
14:00 uur

Opgave bij Marga Konings 0613105045, of margakonings@kpnmail.nl

Bijeenkomst cursus Leren van Luther

dinsdag 12 december 2023

Ds. M.E. Jonker
19:30 uur

De serie Leren van Luther voor onze regio in onze Lutherse kerk. Dit seizoen is het thema: Liturgische spiritualiteit. Contactpersoon: Margo Jonker, predikant@elkz.nl. Ook voor informatie en opgave.

Het Verhaal gaat

dinsdag 12 december 2023

13:30 uur

HET VERHAAL GAAT …
In een oecumenische gespreksgroep, o.l.v. voorgangers uit de parochie, Dominicanenkerk, de Lutherse kerk en de Oosterkerk, wordt gelezen uit de boeken van Nico ter Linden 'Het verhaal gaat...'. De uitwisseling van hoe er in de verschillende tradities met verhalen wordt omgegaan wordt door de groepsleden als heel verrijkend ervaren. Nieuwe meelezers zijn van harte welkom! Iedere tweede dinsdag van de maand.

Lutherse kerk, Koestraat 4 Zwolle (ingang aan de achterzijde).

Lectio Divina

woensdag 13 december 2023

Ds. M.E. Jonker
19:30 uur

De meditatieve bijbelleesmethode ‘Lectio Divina’ is een heel oude wijze van meditatief Bijbellezen. We volgen in die bijeenkomsten de lezingen van de aansluitende zondag. We beginnen om 19.30 uur met thee en koffie. Daarna lezen we uit de bijbel, zittend om de Paaskaars, in de kerkzaal. rond 20.45 uur ongeveer wordt de bijeenkomst afgerond. Iedereen welkom om een keer, of alle keren, in de kring mee te doen. Opgave is fijn: margojonker@kpnplanet.nl. De data zijn: dinsdag 7 november, donderdag 23 november, woensdag 13 december, dinsdag 16 januari 2024, woensdag 31 januari, dinsdag 27 februari, 5 maart, 12 maart, 19 maart.

Oecumenische gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het woord komen’

woensdag 13 december 2023

09:30 uur

Oecumenische vrouwengespreksgroep ‘Als vrouwen aan het woord komen’ in het gemeentecentrum van onze kerk.

Maaltijdgroep Zwaan schuif aan - kerstdiner

donderdag 21 december 2023

17:30 uur

U wordt weer uitgenodigd voor het diner van Zwaan Schuif Aan. Vanaf 17.30 uur staan de wijn en de frisdrank klaar en om 18.00 uur wordt het voorgerecht geserveerd. In verband met de forse stijging van de energieprijzen, is besloten om de bijdrage te verhogen naar € 9,-- per persoon.

Opgave kan tot de dinsdag ervoor bij Johanna Wildeman.

Lectio Divina

woensdag 31 januari 2024

Ds. M.E. Jonker
19:30 uur

De meditatieve bijbelleesmethode ‘Lectio Divina’ is een heel oude wijze van meditatief Bijbellezen. We volgen in die bijeenkomsten de lezingen van de aansluitende zondag. We beginnen om 19.30 uur met thee en koffie. Daarna lezen we uit de bijbel, zittend om de Paaskaars, in de kerkzaal. rond 20.45 uur ongeveer wordt de bijeenkomst afgerond. Iedereen welkom om een keer, of alle keren, in de kring mee te doen. Opgave is fijn: margojonker@kpnplanet.nl. De data zijn: dinsdag 7 november, donderdag 23 november, woensdag 13 december, dinsdag 16 januari 2024, woensdag 31 januari, dinsdag 27 februari, 5 maart, 12 maart, 19 maart.