Lutherse Kerk Zwolle

Kijk live Dienst terugkijken

Welkom bij de Lutherse Kerk in Zwolle

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.


Nieuwsberichten

Agenda

Lutherse Synode in Doorn

zaterdag 22 juni 2024

Vierde zondag na Trinitatis

zondag 23 juni 2024

Ds. Ch. van Dam
10:00 uur

Viering om 10.00 uur in de Lutherse Kerk Zwolle. De voorganger in deze dienst is ds. Chica van Dam, die deze zondag 40 jaar in het ambt staat.

Michaëlsviering in de Grote Kerk

zondag 23 juni 2024

nb
19:00 uur

Liturgen in deze viering: ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen. Er wordt verder gelezen uit de 1e brief van Paulus aan de Korintiërs en wel het bekende 1 Korintiërs 13. Het thema van de viering is Geloof, HOOP en liefde. Medewerking wordt verleend door leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen.

Zie ook de website www.michaelscantorij.nl

Tafelgesprek met Johan ter Beek

woensdag 26 juni 2024

17:30 uur

De serie tafelgesprekken van het afgelopen seizoen wordt afgerond in de laatste op 26 juni a.s. Ons nieuwe gemeentelid Johan ter Beek, werkzaam in de Protestante Kerk t.b.v. de weg van de kerk in de wereld, zal ons meenemen in nieuwe gedachten. Misschien ook al het begin van het nieuwe seizoen 2024-2025, waarin het jaarthema ‘Als Nieuw’ zal zijn. 26 juni, 17.30 uur, tafelgesprek met soep en brood. Opgave bij Margo Jonker via predikant@elkz.nl of 0613525202.

Maaltijdgroep Zwaan schuif aan

donderdag 27 juni 2024

17:30 uur

U wordt weer uitgenodigd voor het diner van Zwaan Schuif Aan. Vanaf 17.30 uur staan de wijn en de frisdrank klaar en om 18.00 uur wordt het voorgerecht geserveerd. De bijdrage voor het diner is € 10,-- per persoon.

Opgave kan tot de dinsdag ervoor bij Johanna Wildeman.

Zeilweekend jeugd

zaterdag 29 juni 2024

Zeilweekend jeugd in Terherne van zaterdag 29 t/m zondag 30 juni.

Vijfde zondag na Trinitatis

zondag 30 juni 2024

Ds. M. Diepenbroek
10:00 uur

Viering om 10.00 uur in de Lutherse Kerk Zwolle. De voorganger in deze dienst is ds. Maarten Diepenbroek.

Seizoenssluiting cantorij

maandag 1 juli 2024

19:30 uur

Bij Luuk in de tuin.

Kerkenraadsvergadering

woensdag 3 juli 2024

19:30 uur

Indien u vragen heeft, opmerkingen, gedachten, tips of tops, laat  het weten aan de kerkenraad via: info@elkz.nl

Zomerorgelconcert - Luuk Schuurman

zaterdag 17 augustus 2024

16:00 uur

Orgelconcert door onze cantor/organist Luuk Schuurman in de Lutherse kerk. De entree is gratis, er is een collecte na het concert. Iedereen heel hartelijk welkom.