Lutherse Kerk Zwolle

Lutherse Kerk Zwolle

Welkom

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.

Laatste Nieuws

Elke dag in deze week van het gebed wordt een gebed op de website geplaatst. De gebeden van deze week worden verzameld op een aparte pagina, zodat u ze nog eens rustig kunt nalezen. Door op de rode knop hieronder te klikken komt u bij de overige gebeden.


Heer, maak van mij een werktuig van Uw vrede.
Laat me liefde brengen waar haat heerst.
Laat me vergeving brengen waar beledigd werd.
Laat me eendracht brengen waar tweedracht is.
Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen.
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt.
Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt.
Laat me licht brengen waar het duister daalt.
Laat me vreugde brengen waar droefheid is.

En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.

Want het is door te geven dat men ontvangt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeven wordt
en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.

Franciscus van Assisi


De liturgie en ondersteunende informatie voor de viering van zondag 17 januari jl. kunt u vinden via de rode knop hieronder. Deze zondag markeert de start van de Week van het Gebed. U kunt de oecumenische viering in de Adventskerk nog terugkijken.

Als gevolg van de lockdown heeft de kerkenraad met pijn in het hart besloten dat vieringen met publiek in ieder geval tot en met 9 februari 2021 niet mogelijk zijn. Ook worden geen andere activiteiten in het kerkgebouw georganiseerd, met uitzondering van uitvaarten. Er worden voor zon- en feestdagen korte onlinevieringen georganiseerd in combinatie met liturgieën voor thuisvieringen, zodat we toch in onderlinge verbondenheid kunnen vieren.

Denkt u nog even aan het kiezen van de nieuwe Lutherse Synodeleden? Klik hier voor het nieuwsbericht en verdere informatie over de verkiezingen.

Verder kregen we het bericht dat in ieder geval tot en met de tweede zondag in februari geen Michaëlsvieringen meer plaats zullen vinden.


Wegwijzer in tijden van corona

De Wegwijzer in tijden van corona blijft toegankelijk. U vindt op deze wegwijzerpagina online vieringen en video’s van andere kerken en initiatieven, waaronder ook de Michaëlsvieringen.


Nieuwsberichten

Agenda

Laatste zondag na Epifaniën - thuisviering

zondag 24 januari 2021

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Viering met de verplaatste bevestiging van de nieuwe ambtsdragers - onder voorbehoud -.

Gaan als een Zwaan (tieners) - online meeting

zondag 24 januari 2021

-
10:00 uur

Gaan als een Zwaan voor de tieners. Online, onder leiding van Beitske en Richard, met dit keer stagiair Mirjam voor de laatste keer er bij.

Kindernevendienst - online

zondag 24 januari 2021

10:00 uur

De kindernevendienst online. Aanmelden bij Petra Lip voor de link.

4x Gratia - online bij voldoende aanmeldingen

woensdag 27 januari 2021

Ds. M.E. Jonker

Op 27 januari zou een gespreksgroep beginnen aan de hand van het boek ‘4xgratia’. Deze gespreksgroep zouden we ook online kunnen doen (via zoom). Met minimaal drie aanwezigen in de zoom kan deze gespreksgroep online plaatsvinden. En anders verplaatsen we het geheel naar later.

Opgave noodzakelijk: predikant@elkz.nl.

Zondag Septuagesima - 1e van de Paaskring - thuisviering

zondag 31 januari 2021

Ds. J. Woltinge
10:00 uur

De zondag die het dichtst bij de 70e dag voor Pasen ligt

Zondag Sexagesima - thuisviering

zondag 7 februari 2021

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

De zondag die het dichtst bij de 60e dag voor Pasen ligt, vandaar Sexagesima