Lutherse Kerk Zwolle

Kijk live Dienst terugkijken

Welkom bij de Lutherse Kerk in Zwolle

“Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan” (Maarten Luther)

Van harte welkom op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) in Zwolle. Deze gemeente is rond 1600 in Zwolle ontstaan en komt sinds 1649 bij elkaar op de huidige plek. Op deze website vindt u informatie over wat er zoal gebeurt in onze gemeente, wat er op de agenda staat, de traditie waar we uit voortkomen en hoe u met ons in contact kunt komen.


Nieuwsberichten

Agenda

Zondag Judica

zondag 26 maart 2023

Prof. dr. M. (Markus) Matthias
10:00 uur

Reguliere viering met als gastpredikant prof dr. M. Matthias, o.a bekend van de cursus Leren van Luther.

Inloopochtend voor vluchtelingen

dinsdag 28 maart 2023

10:00 uur

Iedere dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur staat de kerk open voor vluchtelingen. Dat is een moment van ontmoeting, gesprek, handwerk en spel. Of er nu één iemand komt of vijf, het zijn altijd bijzondere ontmoetingen. Zo kunnen we iets voor hen betekenen: een luisterend oor, aandacht, meeleven, praktische raad.  Ergens op de morgen staan we rondom de Paaskaars, ontsteken licht, zingen een lied en verbinden ons in gebed. Tweetalig het Onze Vader bidden is een intense ervaring. Bij het kruis op tafel staat een icoon, door Ite Jan Muller geschilderd. Een icoon is een venster op God,  belangrijk in hun geloofsbeleving.

Groene Paasmarkt voor Gered Gereedschap

zaterdag 1 april 2023

10:00 uur

meer informatie volgt

Palmpasenstokken maken

zaterdag 1 april 2023

13:30 uur

Voor de viering van Palmpasen kunnen kinderen in de kerk Palmpasenstokken maken op zaterdag 1 april 2023, van – 13.30-15.00 uur. Kinderen en hun vrienden en vriendinnen en hun ouders/grootouders zijn van harte welkom om samen te werken aan een Palmpasenstok. Het is  een feestelijke voorbereiding van de Palmpasenviering. We maken de stokken, lezen het verhaal van de intocht, we oefenen een Palmpasenlied en de optocht door de kerk. En natuurlijk hangt er van allerlei bijzonders aan de stok – en waarom? Opgave bij predikant@elkz.nl, 0613525202

Kerkwijzer - Gaan als een Zwaan - Wilde Zwanen

zondag 2 april 2023

10:00 uur

Zondag Palmarum, gezamenlijke activiteiten voor de jeugd.

Zondag Palmarum - Palmpasen

zondag 2 april 2023

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Feestelijke viering met onze eigen predikant Margo Jonker. In deze viering presenteren de kinderen de door hen gemaakte palmpasenstokken

Vesper

maandag 3 april 2023

19:30 uur

In de Stille Week willen wij zoeken naar een doorgang naar licht. Het is een zoeken vanuit de hoop en de belofte en het geloof dat die doorgang er is. De vespers bereiden ons voor op die goddelijke komst van doorbrekend licht met Pasen. Opstanding en leven in Gods naam. Het thema is Wending ten Leven. Liturg is gemeentelid Annemiek Sterk.

Vesper

dinsdag 4 april 2023

19:30 uur

In de Stille Week willen wij zoeken naar een doorgang naar licht. Het is een zoeken vanuit de hoop en de belofte en het geloof dat die doorgang er is. De vespers bereiden ons voor op die goddelijke komst van doorbrekend licht met Pasen. Opstanding en leven in Gods naam. Het thema is Wending ten Leven. Liturg is gemeentelid Liesbeth van Es.

Vesper

woensdag 5 april 2023

19:30 uur

In de Stille Week willen wij zoeken naar een doorgang naar licht. Het is een zoeken vanuit de hoop en de belofte en het geloof dat die doorgang er is. De vespers bereiden ons voor op die goddelijke komst van doorbrekend licht met Pasen. Opstanding en leven in Gods naam. Het thema is Wending ten Leven. Liturg is emeritus-predikant Chica van Dam.

Witte Donderdag - Heilig Avondmaal

donderdag 6 april 2023

Ds. M.E. Jonker
19:30 uur

De dag waarop gelezen wordt van de voetwassing van Jezus. We vieren het Heilig Avondmaal. De cantorij werkt mee aan deze viering.

Goede Vrijdag

vrijdag 7 april 2023

Ds. M.E. Jonker
19:30 uur

Lezingenviering. Dit jaar wordt het lijdensevangelie volgens de evangelist Matteus gelezen, en we zullen het muzikaal beleven door  klassieke Bachkoralen.

Stille Zaterdag - Paasnachtviering

zaterdag 8 april 2023

Ds. M.E. Jonker
21:30 uur

Paasnachtviering die buiten bij het vuur begint, én buiten bij het vuur eindigt. En daartussen een viering in de kerk – een nacht zo heel anders dan andere nachten – bestaande uit lezingen, liederen, de doopgedachtenis en het Paasevangelie dat opklinkt uit het midden van de gemeente.

Nachtwake Paasnacht

zaterdag 8 april 2023

22:30 uur

Na de viering van 21.30 uur kun je in de kerk blijven om de hele nacht te waken. Er zijn bezinnende en creatieve activiteiten. Vroeg in de morgen, als het nog donker is, zal het Paasevangelie weer klinken - buiten bij het vuur. Iedereen, jong en oud, kan (een deel van) de nacht waken, of aanwezig zijn bij het Paasontbijt. Zie daarvoor ook aparte aankondigingen met meer informatie. Neem eventueel contact op met Petra Lip, Bert Schaak, Corrine Venhuis of Margo Jonker.

Zondag Eerste Paasdag

zondag 9 april 2023

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Komend vanuit de week van bezinning, stilte en ingetogenheid, vieren we ruim en licht, vrij en geraakt de Opstanding en het Leven. Organist is Luuk Schuurman, voorganger ds. Margo Jonker, met medewerking van de cantorij.