Agenda

Dienst terugkijken

Nieuws

Weemexcursie naar Helmantel in Westeremden (Gr)

Excursie naar diverse kerken in de omgeving van de Weem, met bezoek aan de schilder Helmantel. Vervoer met eigen auto's. Vertrek ...

Lees verder »

Kinderen/jongerenweekend (7 t/m 14 jaar)

Dit weekend gaan jongeren uit onze gemeente met elkaar op stap.


Noordelijke Buitendag (Harlingen)

De jaarlijkse buitendag met lutheranen uit de vier noordelijke provincies. Dit keer een programma met een bootviering in Harlingen. Let op: ...

Lees verder »

Ontmoetingsbijeenkomst voor nieuwe gemeenteleden

Een avond voor mensen die recent lid zijn geworden van onze gemeente.


Leerhuis

Een avond ter voorbereiding op de eerstkomende zondag. Voor het dekken van de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor vragen ...

Lees verder »

Pinksteren

In deze viering wordt het Heilig Avondmaal gevierd