Kijk live Dienst terugkijken
25 augustus 2023

Assemblee van de Lutherse Wereld Federatie

Van 13 tot en met 19 september vindt de Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) plaats. De plaats van samenkomst is Krakau in Polen. Het is de dertiende Assemblee van de LWF.

Thema van de Assemblee

Uit de studiegids van de Assemblee: “Dit hoogste besluitvormingsorgaan van de LWF  vormt een gelegenheid voor afgevaardigden uit de lidkerken om samen te komen, en te doorgronden en te reflecteren op de aard en het doel van onze wereldwijde gemeenschap van kerken. En dat geheel gebeurt in het licht van het thema van de Assemblee: Eén Lichaam, één Geest, één Hoop. Het thema is ontleend aan Efeziërs 4,4-6: ‘één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.’.”

Iedere kerk, van overal op de wereld, brengt onderwerpen in

Op de Assemblee kunnen alle lidkerken, die op alle continenten van de wereld te vinden zijn, hun aandachtspunten inbrengen. Jongeren, vrouwen en mannen hebben daarnaast nog een eigen ‘pre-assembly’, waarin zij vanuit hun specifieke standpunt iets voor het voetlicht kunnen brengen, of iets kunnen doordenken t.b.v. anderen. De onderwerpen zijn heel divers – want de wereldkerk is gewoon heel divers, zowel qua geloofsbeleving, inhoud, onderwerpen die van belang zijn, als verschil in omgang met allerlei menselijke en politieke onderwerpen. Dat er toch met elkaar wordt gesproken, uitgewisseld, nagedacht en gekeken wordt naar nieuwe standpunten om dienstbaar te kunnen zijn in en aan de wereld is een hoopvol gebeuren.

Zo brengen, bijvoorbeeld, de Europese kerken de zorgen om klimaat en secularisatie in, alsook de mensenrechten en gender gelijkwaardigheid. De kerken uit Amerika brengen de economische omstandigheden in, die vaak tot ongelijkheid leiden. De Afrikaanse kerken brengen de zorgen om gewelddadige conflicten in. De Aziatische kerken benadrukken hoe belangrijk het is dat er een goede verstandhouding is tussen de generaties.

Als je de diepte van deze onderwerpen onder ogen ziet (en dit is slechts een samenvatting), dan is duidelijk dat de kerk betrokken is op de maatschappij in al haar verschijningsvormen. De Assemblee wil dat de kerk, vanuit het statement ‘One Body, One Spirit, One Hope’, zinvol en geïnspireerd haar werk kan doen in die maatschappij. En dat lid zijn van een wereldgemeenschap, die de Lutherse Kerk is, daartoe waardevol is.

Doel Assemblee

De Assemblee is uitstekend voorbereid. Het gaat over belangrijke onderwerpen. Uiteindelijk wil de Assemblee zich uitspreken en zo een aanzet geven voor de tijd die komt: inspirerend, verdiepend, dienend en nadenkend. Om zo vorm te geven aan het ‘Lichaam van Christus’ die de kerk is.

Op deze Assemblee wordt zeven dagen lang met 800 mensen gesproken en besloten over hoe we als kerk verder willen en kunnen gaan in deze tijd – met alle verschillen die er zijn. De Assemblee is een plek van ontmoeting en gesprek, van elkaar willen kennen in de verschillen en één willen zijn in de wijze waarop vormgeven aan leven in het geloof in Gods genade en goedheid.

Afvaardiging uit Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland is lid van de LWF. Vanuit Nederland gaan vijf afgevaardigden naar de Assemblee:

René de Reuver, scriba van de Generale Synode van de PKN
Karin van den Broeke, programmaleider van Kerk In Actie
Joren Reichel, afgevaardigde als jongere vanuit Lutherse Gemeenten en communicatiedeskundige
Andreas Wöhle, president van de Lutherse Synode
Margo Jonker, toegevoegd lid van de Synodale Commissie van de Lutherse Synode.