Kijk live Dienst terugkijken
27 januari 2023

Bestel uw paaskaars vóór 26 februari a.s.

Dit jaar heeft de diaconie gekozen voor een paaskaars met het Christusmonogram en een wasreliëf dat bestaat uit vijf verbonden hartjes (op de afbeelding rechts). Deze hartjes staan voor de vijf wereldcontinenten. Dit symbool drukt de liefde en de hoop op vrede van alle mensen uit. De diakenen zagen ook een verband met het thema van de dertiende internationale Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie, die dit jaar in Kraukau zal worden gehouden: one body, one spirit, one hope. Dit thema is ontleend aan de brief aan de Efeziërs, waar we lezen: Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping (Ef. 4:3-4, NBV21).

Dit ontwerp is ook te bestellen als huispaaskaars. De voorbeelden hangen ook in het gemeentecentrum van de kerk.

Wanneer u kiest voor dit ontwerp huispaaskaars wilt u dan aangeven:
25C; 30C; 40C of 60C (hoogte in cm)
De prijs van deze kaarsen incl. btw. is respectievelijk:
25 cm.: € 24,50
30 cm.: € 32,00
40 cm.: € 40,00
60 cm.: € 70,00

Uiteraard kunt u ook andere kaarsen bestellen. Voor modellen,
formaten en prijzen: zie onderstaande link naar de Boca kaarsenfabriek.

Hoe kan ik bestellen?

Wanneer u huispaaskaarsen of kandelaars wilt bestellen kunt u dit opgeven per mail bij de diaconie/Jan Grisnich.

Bij de bestelling geeft u op:
*Bestelcode
*Aantal
*(Totaal) prijs
*Naam
*Adres
*Telef. nr.
De uiterste besteldatum is: zondag 29 februari (deadline).
Kort voor Pasen liggen de kaarsen dan klaar in de kerk.

Zie voor meer informatie de download

WIlt u uw kaars rechtstreeks bestellen via de website van BOCA dan kan dat natuurlijk ook. Onder ieder model op de website staat een code met een prijs. U kunt ook een bijpassende kandelaar bestellen. U kunt rechtstreeks bestellen, maar ook kunt u uw bestelling doorgeven aan Jan Grisnich. Vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer, de code van het gekozen model met de bijbehorende prijs en het aantal exemplaren dat u wilt bestellen.