Kijk live Dienst terugkijken
8 september 2020

Bijeenkomsten voor senioren

Ontmoeting en gesprek:

De seniorenbezoekgroep heeft het plan opgevat om voor wie dat wil een kleine bijeenkomst te houden in het gemeentecentrum van de Lutherse kerk. Een bijeenkomst met maximaal 10 personen, zodat we voldoende afstand kunnen houden en toch elkaar kunnen ontmoeten, samen koffiedrinken, ervaringen uitwisselen en samen eten. En natuurlijk, voor zover u nog niet in het gemeentecentrum bent geweest, krijgt u een rondleiding door het prachtig gerenoveerde gemeentecentrum.

Hartelijk welkom op:

  • woensdag 23 september van 10.30 tot 12.30 uur, of op
  • dinsdag 6 oktober van 10.30 tot 12.30 uur

Programma:

  • 10.30 uur: starten met koffie/thee met iets lekkers. Aansluitend een gesprek.
  • 12.00 uur: een verzorgde lunch
  • 12.30 uur: afsluiting

Opgave is noodzakelijk:

bij Marga Zwanenburg, 06-20540302 of ma.zwanenburg.1@kpnmail.nl
Uiteraard zijn de coronamaatregelen van toepassing. Uw aanmelding voor de bijeenkomst(en) is daarom noodzakelijk en ook houden we rekening met de afstand en gebruiken we desinfectans.