Kijk live Dienst terugkijken
29 december 2023

Bijzondere diensten in januari en februari

Iedere zondag is de kerk geopend om samen te vieren. Met regelmaat is er een gastvoorganger. De viering wordt zorgvuldig voorbereid. De liturgie is passend bij de tijd van het jaar. De muziek is aandachtig en verzorgd. En altijd is er ruimte voor kinderen – in de viering, bij kerkwijzer, in de oppas, bij de kindernevendienst. En voor jongeren maandelijks bij de twee zwanengroepen. Iedereen is welkom. Ook uw familie en vrienden en buren.

Samen zingen we het loflied en richten wij ons op woorden van genade en vrede! De kerk is bijna de enige plek in de maatschappij waar je een hoopvol geluid hoort, en over de vrede zingt, en nadenkt over hoe mens te zijn met andere mensen in de wereld van vandaag de dag en voor Gods aangezicht.

Zondag 21 januari vindt de oecumenische viering plaats. Deze viering wordt voorbereid met de Oosterkerk/Adventskerk en de Thomas à Kempisparochie. Het is een viering die plaats vindt in de week voor het gebed om de Eenheid. De aanvang van de dienst is 10.00 uur in de Oosterkerk. De Lutherse Kerk is die zondag gesloten.

Op zondag 28 januari vieren we samen het Heilig Avondmaal.

Woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Op deze dag begint de veertigdagentijd. In onze kerk is al jaren een Stille Week met vespers en vieringen. Maar nog niet eerder was er ook een vesper op Aswoensdag. Om die voorbereidingstijd voor Pasen bij het begin te beginnen zal er daarom voor het eerst een vesper zijn op Aswoensdag.

Op zondag 18 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd, zal de cantorij meewerken. De dag daarvoor, op zaterdag 17 februari, is er een Cantorijendag in Woerden. Iedereen die graag zingt is daar welkom. Er worden liederen ingestudeerd, die in de veertigdagentijd terechtkomen in de liturgie.