Kijk live Dienst terugkijken
27 maart 2020

Bloemengroet

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak (Psalm 43:1)

Iedere week gaan bloemen vanuit de gemeente naar één of meerdere gemeenteleden die een bijzondere groet of blijk van meeleven kan/kunnen gebruiken. In tijden van nood, rouw of soms ook als er iets bijzonders is te vieren. Omdat vanwege het corona-virus geen vieringen met elkaar in de kerk kunnen plaatsvinden, maken we u graag deelgenoot van deze bloemengroet in digitale vorm. Vanuit de lutherse gemeente Zwolle groeten wij ook u!

De bloemschikking heeft altijd betrekking op een liturgisch thema, passend bij de zondag in het kerkelijk jaar. Komende zondag, 29 maart, is het Zondag Judica of Passiezondag, het begin van de passietijd. Judica staat voor ‘Doe mij recht’ en is verbonden met de antifoon van deze zondag uit psalm 43: 1 en 2a: “Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht.”

Tekst bij de bloemen:

We zijn onderweg naar Pasen en nog steeds op reis. Onze kerk is dicht en we kunnen tijdelijk niet samen vieren. Maar we hebben gelukkig allerlei mogelijkheden in ons koffertje om deze tijd zo goed mogelijk door te komen.

We zien in het bloemstuk dat er takken door elkaar lopen. In het verhaal voor de kinderen gaat het over schoenen met verstrikte veters. Als de veters in onze schoenen soms verstrikt raken, kan ons dat ongeduldig en boos maken, zo zijn onze gevoelens nu ook verward, verdrietig, angstig en misschien ook wel boos.

Het raakt aan de lezing van zondag over de Farao die ook boos werd. Maar als je rustig probeert om te gaan met tegenslag en goed kijkt dan zijn er mogelijkheden om verder te kunnen. Er is hoop, er zitten knopjes aan de takken en die ons bemoedigen op weg naar Pasen en in deze moeilijke tijd. Ook zien we in de verstrikte takken een cirkel van verbondenheid die we hopelijk ervaren in de contacten en ondersteuning om ons heen.

In de basis biddende handen en paarse bloemen, de kleur van bezinning, die gestoken zijn in een ring van Klimop als teken van vertrouwen.

bloemstuk op de altaartafel
bloemschikking op de altaartafel, zondag Judica