Kijk live Dienst terugkijken
3 november 2023

Save the date: Cantorijdag op 17 februari 2024

Cantorijdag voor muziek uit de 40-dagentijd

Een paar actieve musici in Luthers Nederland hebben een nieuw initiatief opgestart: De Lutherse Cantorijdag! Doel van dit initiatief is een impuls te geven aan de koren/cantorijen in Luthers Nederland.

Samen zingen

Op zaterdag 17 februari 2024 staat in de Lutherse kerk van Woerden een cantorijdag op de planning voor meerdere Lutherse cantorijen. Het doel van de dag is om cantorijen te laten kennismaken met elkaar en met repertoire dat bruikbaar is in de 40-dagentijd. Bij het repertoire wordt rekening gehouden met de diverse niveaus en bezettingen van verschillende cantorijen. Aan het einde van de dag zal bij menig zanger deze muziek ‘in het hoofd zitten’ en kan het lokaal gebruikt worden, hetzij door de gehele cantorij, hetzij door een aantal zangers. Naast de cantor-organisten Luuk Schuurman (Zwolle) en Jeroen de Haan (Woerden) zal ook zangcoach Natascha Morsink aanwezig zijn om met de koorleden aan de stem te werken. De dag wordt om 16:30 uur afgesloten met een getijdedienst waarin de deelnemers een bijdrage leveren. Deelname is gratis. Ook zangers die niet deel uitmaken van een cantorij, maar wel graag een middag mee willen zingen, zijn van harte welkom om zich aan te melden.

Waar is het?

Lutherse kerk van Woerden, Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED Woerden

Wat is het programma van de dag?

Het programma is nog niet helemaal definitief, maar is voorlopig als volgt:

10:00 Koffie (inloop vanaf 9.45 u)
10:15 Welkom en aanvang eerste repetitie
11:30 Pauze
11:50 Stemvorming door coach
12:30 Lunch
13:15 Repetitie
14:30 Pauze
14:50 Stemvorming door coach
15:30 Pauze
15:50 Repetitie
16:30 Getijdedienst (Middag-, Avondgebed)
17.00 Einde

Hoe kom ik aan de muziek?

Na aanmelding wordt de muziek alvast digitaal opgestuurd; vooraf oefenen mag natuurlijk!

Wat kost het?

Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken is welkom.

Hoe kan ik me aanmelden?

Binnenkort komt een link beschikbaar naar een formulier waarmee u zich kunt aanmelden voor het bijwonen van deze bijzondere dag. Wij vragen daarbij op te geven of u lid bent van een cantorij (zo ja, ook welke), en of we rekening moeten houden met dieetwensen.