Kijk live Dienst terugkijken
26 oktober 2019

Inzameling citrusfruit voor Voedselbank

Op zondag 3 november vieren we de oogstdienst. Hier komen allerlei dingen rondom oogst bij elkaar. We zijn dankbaar dat de aarde vruchten voortbrengt en dat wij die vruchten krijgen uit Gods hand. Vreugde is daarvoor aanwezig. En ook gedachten om goed om te gaan met de vruchten der aarde, en de mensen die aarde bewonen – in het licht van de Eeuwige God.

Ook deze keer willen we graag citrusfruit inzamelen voor de Voedselbank. We willen u/jou dan ook vragen om citrusfruit mee te nemen en aan het begin van de dienst in de daarvoor bestemde manden in de kerk te leggen.

Aan de viering werkt een feestelijk en groot Luthers Waterorkest mee. Het orkest, onder leiding van Karin Vrieling en Gea Hoven, begeleidt samenzang. De orkestleden zijn kinderen en volwassen uit de gemeente. De cantorij zal in samenwerking met kinderen en orkest liederen zingen. De liederen zijn geschreven op teksten die te maken hebben met de Joodse feestdagen die ook in oktober en november gevierd worden: Rosj Hosjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kippoer (Grote Verzoendag), Soekot (Loofhuttenfeest) en Simchat Thora (Vreugde der Wet).

Het belooft een viering te worden met veel muziek en een creatief samengaan van lied, thema en verkondiging.