Kijk live Dienst terugkijken
29 maart 2021

Dans en zing, hosanna voor de koning!

Afgelopen zaterdag 27 maart kwamen een tiental kinderen naar de kerk om een Palmpasenstok te maken.  Een stok, die versierd wordt met allerlei betekenisvolle dingen. We maakten samen een optocht door de kerk, met de stokken. Ineke las het bijbelverhaal voor. En we zongen:

‘Dans en zing, hosanna voor de koning.
Dans en zing, Hosanna voor Heer.
Zwaai de takken heen en weer,
zegen en vrede voor de Heer’

Het was een mooie middag en de stokken werden prachtig! Een impressie:

De symboliek van een palmpasenstok is veelomvattend en daarom is er ook uitleg gegeven bij verschillende onderdelen:

  • Stok, in de vorm van het kruis, verwijzend naar het kruis van Christus
  • Versieringen die om de stok heen kronkelen. Feestelijk.
  • Groene takken, verwijzend naar de takken waar de mensen mee zwaaien bij de intocht van Jezus in Jeruzalem
  • Streng met 30 rozijnen, verwijzend naar de 30 silverlingen die Judas kreeg, voor zijn verraad
  • Pinda’s – meestal pinda’s in een pindaschil. Verwijzend naar de twee waaruit Pilatus laat kiezen: Jezus of Barrabas
  • Mandarijn, verwijzend naar zuur dat Jezus te drinken krijgt
  • Eieren – verwijzend naar nieuw leven, vrolijkheid
  • Broodhaan, verwijzend naar Petrus, en de haan die drie keer kraaide.
  • Bloemen – Opstanding en weer tot bloei komen

Bij dit feestelijk samenzijn is ook een boekje gemaakt dat u hier kunt lezen/downloaden: