Kijk live Dienst terugkijken
10 november 2023

Digitale adventsretraite 2023

Baan een weg voor de Heer (Jesaja 40:3)

Op 3 december, de eerste adventszondag, gaat de digitale retraite van de jezuïeten van start. Het gebedstraject eindigt met Kerstmis en er zullen ruim 20.000 mensen aan deelnemen. Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Elke retraite is een innerlijke reis, met een onbekende bestemming. Het is heel goed mogelijk dat de retraite je verrast of aanmoedigt, uitdaagt of prikkelt. Misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven. Door je gebed vol te houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust. God wacht op het moment waarop Hij je genadig kan zijn.

Het jaarlijks terugkerende gedachtenisfeest van Jezus’ komst helpt ons open te komen voor de wijze waarop God binnenkomt in onze eigen levens. “Deze retraite heeft als doel ons gevoelig te maken om een uitnodiging te horen: de uitnodiging om op weg te gaan naar het feest van de geboorte van Jezus”, zegt auteur van de digitale retraite Bastiaan van Rooijen sj. “Dit is een persoonlijke weg. Uw weg. Er zijn immers evenveel wegen richting God als er mensen zijn. Hopelijk kunnen de dagelijks aangeboden Bijbelteksten en gebedspunten u op uw weg inspireren.”

Doet u mee?

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org.