Kijk live Dienst terugkijken
20 januari 2022

Dr Andreas Wöhle wordt Contactdocent Lutherana

Met ingang van 1 januari 2022 is dr Andreas Wöhle (*1958) voor 0,2 fte benoemd als “Contactdocent Lutherana” aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Dr Wöhle is luthers theoloog en predikant en sinds 2017 tevens president van de Lutherse Synode in de Protestantse Kerk. Hij heeft ruime ervaring in onderwijs en onderzoek, maar ook in de concrete vormen van kerk-zijn zowel in eigen land als ook internationaal. Zo was hij eerder onder meer werkzaam als beleidsmedewerker Eredienst en Geestelijke Vorming van de SamenOpWeg Kerken, en als Europasecretaris bij de Lutherse Wereldfederatie (LWF/Geneve <CH>) en als Directeur ‘Church Cooperation’ bij het Duitse Nationale Comité van de LWF (Stuttgart <D>).

Zijn taak in het programma van de PThU zal zijn om in de periode van prof. dr Markus Matthias’ vrijstelling van lesverplichtingen de Lutherse traditie in gesprek en onderwijs nader zichtbaar te maken en in het theologisch discours te vertegenwoordigen.

In het lopende studiejaar zal dit vooral gestalte krijgen in de vorm van buitencurriculaire activiteiten. Gepland zijn onder meer een blokseminar “Crash Course in Lutheran Theology and Thought”, in samenwerking met dr Boris Gunjevic (Cambridge <GB>) en een symposium over “Postmodern Paradigms and Lutheran Perspectives” (10 juni). Daarnaast zal dr Wöhle op de PThU contactpersoon zijn voor vragen rondom onderwijs en onderzoek in het brede veld van de lutherse theologie en kerkelijke presentie.

In het komende studiejaar zal daarnaast (in samenwerking met dr Boris Gunjevic en andere gastdocenten) een uitgebreide interdisciplinaire studiemodule “Luthers theologiseren voor een post-christelijke context” worden aangeboden.