Kijk live Dienst terugkijken
25 september 2020

Een bijzondere doopdienst


In het midden van de gemeente, en geknield voor het doopvont stroomde het doopwater, vond op 20 september de Heilige doop plaats in onze gemeente. Daarvoor sprak de dopeling zijn zelf geschreven doopbelijdenis uit en stonden we als gemeente om hem heen om samen te stemmen in geloof: 

Wij geloven één voor één en ook samen:
De Heer is God en anders geen. Amen, amen.
Wij geloven in de naam Jezus Christus,
Gestorven en weer opgestaan. Halleluja!
Wij geloven dat de Geest ook nog heden
De wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede.

In de viering ging het over de werkers van het eerste uur. En van het laatste uur.
Daar werd een citaat van Maarten Luther gesproken: ‘Alles is gelegen aan de goedheid van de Heere van de wijngaard. Zijn rijk is een rijk van genade.’ (Uit ‘Preken van Maarten Luther’)

Een bijzonder doopfeest. Dit beaamd door gemeente: ‘Welkom in de kerk, wereldwijd en in ons midden. Welkom kind van God’.