Kijk live Dienst terugkijken
2 september 2019

Een goed verhaal – gemeentezondag

Een goed verhaal gevierd – gemeentezondag op 15 september

Op zondag 15 september introduceren we het jaarthema aan de hand van een spannend verhaal: David en Goliath. De kerkdienst zal vertrouwd en intensief zijn. En na de dienst is er mogelijkheid om dit verhaal op andere manieren te benaderen – zowel voor jong als voor oud. Er is een programma met iets te doen, iets te bespreken, en er is een stadswandeling.

Tijdens de viering zullen drie kinderen overvliegen van de kindernevendienst naar ‘Catechese onder de zwaan’. En na de dienst is er een eerste ontmoeting van ‘Catechese onder de zwaan’. En dat gebeurt op het water! Dus tieners (12 tot en met 16 jaar): neem droge kleren mee. Opgave vooraf is wel nodig: meldt je bij margojonker@kpnplanet.nl.

Bij de koffie

Het zou fijn zijn als er iets lekkers bij de koffie is op deze gemeentezondag. Wie wil daarvoor bakken? Fijn om even op te schrijven op de ‘lijst voor lekkers’ in de kerk, of aan Margo te laten weten voor hoeveel personen je iets bakt, dan hebben we daar zicht op.

Lunch

We sluiten de gemeentezondag af met een lunch, die om 12.30 uur begint. Als iedereen iets meeneemt wat voldoende is voor jezelf, dan is er voldoende voor het geheel. Dat kan van alles zijn: iets hartigs, een salade, een suikerbrood, of juist een soep. De kerk zorgt voor koffie, thee en nog wat kouds te drinken. Vanaf 13.00 uur sluiten we af, ruimen we op en maken we ruimte voor de Anglicaanse gemeenschap die ’s middags een viering heeft.