11e zondag na Trinitatis

Kijk live Dienst terugkijken
27 juli 2019

11e zondag na Trinitatis

Dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. De 1e collecte is bestemd voor SLOA (Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten) en de 2e collecte is voor de ELGZ.