19e zondag na Trinitatis; let op: start wintertijd

Dienst terugkijken