1e Zondag van Advent

Kijk live Dienst terugkijken
18 november 2022

1e Zondag van Advent

Op zondag 27 november begint de tijd van Advent, de voorbereidingstijd op Kerst. De kleur in de kerk zal versoberen naar paars. Er zal een Adventsster komen te hangen, net als voor vele ramen in de stad, opdat we in het donker de weg vinden naar de stille vaste ster – het Licht der wereld.

In de tijd van Advent ontsteken we iedere zondag een nieuwe kaars in de Adventskrans. De kerststal is al zichtbaar en wordt in de loop van weken gevuld met een ieder die met het kerstevangelie te maken heeft.

In de kerk lezen we in de tijd van Advent over vier vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus genoemd worden: Batseba, Tamar, Rachab en Ruth. En natuurlijk ook Maria!

En na de viering bespreken we met elkaar het jaarplan 2023!