2e Zondag van Advent

Kijk live Dienst terugkijken
24 november 2023

2e Zondag van Advent

Op zondag 3 december begint de tijd van Advent, de voorbereidingstijd op Kerst. De kleur in de kerk zal versoberen naar paars. Er zal een Adventsster komen te hangen, net als voor vele ramen in de stad, opdat we in het donker de weg vinden naar de stille vaste ster – het Licht der wereld.

In de tijd van Advent ontsteken we iedere zondag een nieuwe kaars in de Adventskrans. De kerststal is al zichtbaar en wordt in de loop van weken gevuld met een ieder die met het kerstevangelie te maken heeft.