2e Zondag van Advent

Kijk live Dienst terugkijken
25 november 2022

2e Zondag van Advent

In de tijd van Advent ontsteken we iedere zondag een nieuwe kaars in de Adventskrans. De kerststal is al zichtbaar en wordt in de loop van weken gevuld met een ieder die met het kerstevangelie te maken heeft.

In de kerk lezen we in de tijd van Advent over vier vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus genoemd worden: Batseba, Tamar, Rachab en Ruth. En natuurlijk ook Maria!