3e Zondag na Epifaniën (Waalse kerk)

Kijk live Dienst terugkijken
10 januari 2020

3e Zondag na Epifaniën (Waalse kerk)

Dienst in de Waalse kerk (Schoutenstraat) met viering van het Heilig Avondmaal. De collectes zijn bestemd voor het diaconaal project en het Onderhoudsfonds. Gastpredikant is Ries Nieuwkoop, emeritus predikant PKN Zwolle en lid van onze gemeente.