6e Zondag na Trinitatis: viering voor kerk en huis