Zondag Beloken Pasen – viering voor kerk en thuis

Kijk live Dienst terugkijken
3 april 2021

Zondag Beloken Pasen – viering voor kerk en thuis

Ingang via de Potgietersingel. Er is ruimte voor maximaal 30 aanwezigen, tenzij de kerkenraad anders besluit als gevolg van ontwikkelingen.

Opgave is van belang: per e-mail naar aanmelden@elkz.nl

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.