De diaconie organiseert….

Kijk live Dienst terugkijken
1 oktober 2021

De diaconie organiseert….

Op woensdag 13 oktober organiseert de diaconie een avond voor gemeenteleden. Op die avond willen wij u meenemen in één van de diaconale taken: het verdelen van gelden aan diaconale doelen. Het doel van deze avond is om u meer te betrekken bij het vaststellen van de collectedoelen en andere diaconale giften. We vertellen u er graag meer over en hopen ook dat u ons met uw ideeën inspireert. De avond begint om 19:30 uur. U kunt zich opgeven via het e-mailadres diaconie@elkz.nl.