Gedachtenisvesper

Kijk live Dienst terugkijken
5 november 2021

Gedachtenisvesper

Opgave voor de vieringen als altijd via aanmelden@elkz.nl – met vermelding van vrijdag of zondag.

Zowel op de vrijdag voor, als op Eeuwigheidszondag zelf zullen dit jaar de namen worden genoemd van hen die uit het midden van de gemeente zijn overleden. Nabestaanden zijn uitgenodigd voor of de vesper, of de zondagse viering. En ook gemeenteleden zijn in beide vieringen van harte welkom! In beide vieringen  is voor alle kerkgangers de gelegenheid om een gedachteniskaars te ontsteken.

  • De vesper, vrijdag 19 november, begint om 19.30 uur.
  • Op Eeuwigheidszondag, 21 november, begint de viering om 10.00 uur. Dit is een viering waarin ook het Heilig Avondmaal gevierd wordt.

Iedereen is welkom in de vesper of bij de zondagse viering. Door twee momenten aan te bieden hoopt de kerkenraad meer mensen in de gelegenheid te stellen om bij de gedachtenis van de namen aanwezig te zijn. Corona heeft immers nog steeds beperkingen voor het aantal mensen dat aanwezig kan zijn.

Voor beide vieringen is aanmelden noodzakelijk: aanmelden@elkz.nl. Vermeld daarbij duidelijk voor welke viering u zich aanmeldt.