Gemeentebijeenkomst

Kijk live Dienst terugkijken
22 maart 2024

Gemeentebijeenkomst

In deze bijeenkomst komen de financiën van de gemeente aan de orde. De diakenen spreken over het diaconale project. U kunt uw vragen en opmerkingen meegeven aan de kerkenraad. Na de pauze is er een gesprek over ‘Levendige gemeenschap’. Er is koffie en thee met heerlijks er bij!

We willen deze gemeenteavond speciaal jongeren (12-25+) uitnodigen om hierin mee te denken. Jullie mening vinden we belangrijk! Hoe sta jij er in? Wat is voor jou belangrijk in onze gemeente? Vind je onze kerk een levendige gemeente? Hoe ervaar je dat? Wat hebben we nodig om levendig te blijven? Allemaal vragen over nu en over de toekomst. Wat vind jij belangrijk? Tijdens het financiële (eerste) deel van de avond gaan we met de jongeren dit verkennen en voorbereiden voor het tweede deel van de avond wanneer we aansluiten bij de andere gemeenteleden.