Gesprek Israëlzondag

Kijk live Dienst terugkijken
1 oktober 2021

Gesprek Israëlzondag

Op zondag 3 oktober is het Israëlzondag – met  speciale aandacht voor de relatie die de kerk heeft met het volk Israël – het Jodendom. In de kerkorde wordt de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël verwoord. “De protestantse Kerk spreekt uit, dat zij delend in de aan Israël geschonken verwachting, zich uitstrekt naar de komt van het Koninkrijk van God.” De relatie met het volk Israël is fundamenteel voor de Protestantse Kerk.

In een gesprek na de viering willen we spreken over de vraag naar ieders eigen betrokkenheid op Israël. Deze vraag nodigt uit tot eigen antwoorden en het luisteren naar ieders inbreng, met het doel van elkaar te kunnen leren.

Jan Nauta, Margo Jonker en Gert van Klinken begeleiden het gesprek, dat na de zondagse viering, tussen 11.15 en 12.00 uur in de kerkzaal zal plaatsvinden. Hartelijk welkom!