Gespreksgroep Geloof en Levenskunst (25-40)

Kijk live Dienst terugkijken
9 oktober 2020

Gespreksgroep Geloof en Levenskunst (25-40)

In het alledaagse zoeken naar wegen waarop geloof gedacht, geleefd, beleefd en gedeeld kan worden. Dat is de grondgedachte van deze gespreksgroep. Met eenvoudige werkvormen spreken we in een persoonlijke omgeving over diepgang en plezier, over geloof en kerk, over het eigen leven en hoe daarin te verbinden met het leven van de ander en van God.
Opgave vooraf is belangrijk: bij Margo Jonker via mail predikant@elkz.nl.