Goede Vrijdag viering voor thuis

Kijk live Dienst terugkijken
7 april 2020

Goede Vrijdag viering voor thuis

Door dominee Jonker zijn voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vieringen voor thuis voorbereid.

Deze kunt u inzien en downloaden via Thuisviermomenten Stille Week  Download

Ter ondersteuning van de thuisviering is een opname te zien en horen van Lied 202 Het Luthers Avondgebed. Deze opname kunt u hier alvast bekijken. Het wordt gezongen door Petra Lubbinge en Gea Hoven bespeelt het orgel.

In aansluiting op de liturgie voor deze viering is vanuit onze kerk een opname gemaakt van Lied 547 ‘Met de boom des levens’. De opname kunt u hier alvast bekijken.

Zie voor verdere aanvullingen het nieuwsbericht.