Grote Kerk – Gedachteniscantate Koester de namen

Kijk live Dienst terugkijken
18 november 2022

Grote Kerk – Gedachteniscantate Koester de namen

Zondag 20 november, de laatste zondag in het kerkelijk jaar, staan we in de kerk stil bij de mensen die we moesten afstaan aan de dood. Na vijf jaar  klinkt weer eens de Gedachteniscantate Koester de namen, een hedendaags requiem in vier delen met tekst van Sytze de Vries, getoonzet door Toon Hagen. Deze cantate ontleent zijn naam aan het korte gezongen gebed dat een aantal malen op verschillende toonhoogten voorkomt in deze compositie. Liturg: Ds. Iemke Epema

De viering begint om 17.00 uur. De toegang is gratis, vrijwillige bijdrage via collecte.