Het Onze Vader woord voor woord – ds. Jaap Jonkmans

Kijk live Dienst terugkijken
4 maart 2022

Het Onze Vader woord voor woord – ds. Jaap Jonkmans

Op 16 maart aanstaande zal predikant en Grieks kenner ds. Jaap Jonkmans ons meenemen in het Onze Vader. Lezend en duidend zal hij verdieping aanbrengen in dit zo vertrouwde gebed.

Heel hartelijk welkom bij deze leeravond. 16 maart, van 19.30 uur tot 21.00 uur in het gemeentecentrum van de Lutherse Kerk. Opgave bij ds. Margo Jonker – predikant@elkz.nl