Het Verhaal gaat

Kijk live Dienst terugkijken
9 december 2022

Het Verhaal gaat

HET VERHAAL GAAT …
In een oecumenische gespreksgroep, o.l.v. voorgangers uit de parochie, Dominicanenkerk, de Lutherse kerk en de Oosterkerk, wordt gelezen uit de boeken van Nico ter Linden ‘Het verhaal gaat…’. De uitwisseling van hoe er in de verschillende tradities met verhalen wordt omgegaan wordt door de groepsleden als heel verrijkend ervaren. Nieuwe meelezers zijn van harte welkom! Iedere tweede dinsdag van de maand.

Lutherse kerk, Koestraat 4 Zwolle (ingang aan de achterzijde).