Lectio Divina

Kijk live Dienst terugkijken
22 november 2023

Lectio Divina

De meditatieve bijbelleesmethode ‘Lectio Divina’ is een heel oude wijze van meditatief Bijbellezen. We volgen in die bijeenkomsten de lezingen van de aansluitende zondag. We beginnen om 19.30 uur met thee en koffie. Daarna lezen we uit de bijbel, zittend om de Paaskaars, in de kerkzaal. rond 20.45 uur ongeveer wordt de bijeenkomst afgerond. Iedereen welkom om een keer, of alle keren, in de kring mee te doen. Opgave is fijn: margojonker@kpnplanet.nl. De data zijn: dinsdag 7 november, donderdag 23 november, woensdag 13 december, woensdag 31 januari 2024, dinsdag 27 februari, 5 maart, 12 maart, 19 maart.