Leerhuis

Kijk live Dienst terugkijken
21 september 2018

Leerhuis

Bent u op zoek naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen? In september 2018 is de Lutherse kerk in Zwolle weer begonnen met het leerhuis. Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op zichzelf. Je kunt dus een keer komen, of vaker.

Aanvang: Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. We starten om 20.00 uur in de Lutherse kerk (ingang Potgietersingel). Het leerhuis duurt tot 21.30 uur.

Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl
Kosten: Vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

Wij hopen u en jou bij één of meer bijeenkomsten van het leerhuis te mogen begroeten!