Lutherborrel – online bijeenkomst met de synodale commissie

Kijk live Dienst terugkijken
20 oktober 2023

Lutherborrel – online bijeenkomst met de synodale commissie

Het thema voor deze borrel is ‘Waar over 10 jaar?’ In de afgelopen 20 jaar zijn 16 Lutherse gemeenten gefuseerd of samengegaan met protestantse gemeenten. Andere gemeenten zijn samengegaan met Lutherse gemeenten in de regio en die regio kan vrij groot zijn. Hoe gaat het verder? Waar staan we over 10 jaar? Zijn er dan nog Lutherse gemeenten, zijn er Lutherse vindplekken, wanneer ben je nog een gemeente? Het is goed om hier met z’n allen over na te denken. Hoe kunnen we Lutherse vindplekken creëren en behouden? Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?
Toch gaat het ook bij deze Lutherborrel om de informele contacten. Laat horen wat je zorgen zijn, hoe denk jij over dit alles, heb je ideeën, misschien doen jullie in je eigen gemeente al aan ‘Duurzaam Luthers’. We willen het graag horen, want de toekomst gaan we gezamenlijk tegemoet.
Het online café is geopend vanaf 16.00 uur, wees welkom! Voor je hapje en drankje moet je zelf zorgen. Aanmelden kan via g.vandenheuvel@protestantsekerk.nl. Na aanmelding ontvang je een ZOOM-link voor deze online activiteit.