Michaëlsviering in de Grote Kerk

Kijk live Dienst terugkijken
13 juni 2024

Michaëlsviering in de Grote Kerk

Voorganger tijdens deze viering is ds. Margo Jonker. Er wordt verder gelezen uit de 1e brief van Paulus aan de Korintiërs en wel over de mens als tempel van de heilige Geest (1 Kor. 6:12vv). Medewerking wordt verleend door leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Meer informatie is te vinden op https://www.michaelsvieringen.nl/vieringen en https://michaelscantorij.nl