Oecumenische Viering – OLV Basiliek – let op aanvangstijd!

Kijk live Dienst terugkijken
7 september 2023

Oecumenische Viering – OLV Basiliek – let op aanvangstijd!

Op zondag 17 september, de zondag in de vredesweek, vindt de oecumenische vredesviering plaats in de Basiliek (Peperbus). De viering is om 9.30 uur. Aansluitend zal er koffie en thee zijn, die geschonken wordt in onze kerk. De viering wordt voorbereid door afvaardigingen uit de PKN (Oosterkerk en Adventskerk), de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenschap, de basisbeweging en de Lutherse gemeente. Iedereen is hartelijk welkom!

In onze kerk zal die zondag geen viering zijn, maar vanaf 10.45 uur wordt er wel de koffie en thee geschonken!