Oecumenische Vredesdienst – OLV basiliek (Peperbus)

Kijk live Dienst terugkijken
3 september 2021

Oecumenische Vredesdienst – OLV basiliek (Peperbus)

Voor meer informatie over deze viering en de activiteiten in de Vredesweek in Zwolle: klik hier.

Het is al een lange en goede traditie om aan het begin van de Vredesweek een oecumenische viering te houden. Betrokken kerken zijn de Thomas a Kempisparochie, de lutherse gemeente, de basisgemeente de Werkplaats, de doopsgezinde en de remonstrantse gemeente, en de Oosterkerk. Net als vorig jaar, toen we ook te maken hadden met een beperkt aantal kerkgangers vanwege de coronamaatregelen, houden we in plaats van een ochtendviering een extra avondviering om 19 uur in de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. Het thema van de Vredesweek dit jaar luidt:  Wat doe jij in vredesnaam – inclusief samenleven. De viering is voorbereid door mensen uit de verschillende gemeenschappen. Leden van de Zwolse cantorij olv Rudie Altelaar zullen eraan meewerken. Na afloop is er koffiedrinken buiten op het plein van de kerk.  U wordt gevraagd zich van te voren op te geven en aan te melden voor deze viering.  We hopen dat er veel mensen zullen komen.