Ontmoetingsbijeenkomst senioren

Kijk live Dienst terugkijken
4 september 2020

Ontmoetingsbijeenkomst senioren

Nu de coronamaatregelen enigszins zijn versoepeld, heeft de seniorenbezoekgroep het plan opgevat om voor wie dat wil een kleine bijeenkomst te houden in het gemeentecentrum van de Lutherse kerk. Een bijeenkomst met maximaal 10 personen, zodat we voldoende afstand kunnen houden en toch elkaar kunnen ontmoeten, samen koffiedrinken, ervaringen uitwisselen en samen eten. En natuurlijk, voor zover u nog niet in het gemeentecentrum bent geweest, krijgt u een rondleiding door het prachtig gerenoveerde gemeentecentrum. Zie ook het nieuwsbericht.

Opgave bij Marga Zwanenburg, 06-20540302 of ma.zwanenburg.1@kpnmail.nl