Ontmoetingsdag Nederlandse Lutherse Vrouwenbond

Kijk live Dienst terugkijken
8 februari 2024

Ontmoetingsdag Nederlandse Lutherse Vrouwenbond

Op 2 maart 2024 is er een ontmoetingsdag van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond. Een dag met een jaarvergadering en een bezoek aan de Sint Jan in Gouda. De kosten bedragen 25 euro. Vrouwen welkom bij deze dag in de Evangelisch Luthers Kerk te Gouda, Lage Gouwe 134. Opgave graag voor 17 februari bij mw. Helena Axler: h.v.axler@gmail.nl.