Palmpasen stokken maken

Kijk live Dienst terugkijken
4 april 2019

Palmpasen stokken maken

We gaan samen een Palmpasenstok maken! De dag daarna zal er een optocht in de kerk zijn vanwege Palmpasen. We willen voldoende voorraad van de spullen hebben die aan de takken komen te hangen. Als je stokken/takken hebt, mag je die meenemen voor je eigen Palmpasenstok. Er zullen ook wat stokken liggen. Het is fijn als ouders of grootouders (of wie het maar leuk vindt om te helpen op deze middag) helpen bij het maken van de stokken. Alle spullen zullen aanwezig zijn. Net als lekkere koffie, thee en limonade. Hartelijk welkom. Als je niet kunt komen op deze feestelijke voorbereidingsmiddag, kun je thuis een tak maken en die meenemen naar de kerk en zo op zondag toch meedoen met de Palmpasenoptocht.

Opgave graag bij margojonker@kpnplanet.nl.