SLAG – Interreligieuze Vredesviering

Kijk live Dienst terugkijken
16 december 2022

SLAG – Interreligieuze Vredesviering

De jaarlijkse vredesviering, dit jaar in onze kerk. Joden, christenen en moslims bidden dan samen om vrede. De drie godsdiensten zijn in de kern al met elkaar verbonden, namelijk door eenzelfde stamvader: Abraham. Met vertegenwoordigers van de drie religies organiseert SLAG- Samen leven Anders Geloven-  deze viering. Onze predikant Margo Jonker zal de viering leiden. De viering heeft als thema: Verbinding. Behalve samen bidden, zingen wij van vrede  en kunnen we luisteren naar muziek van de klarinetgroep o.l.v. Karin Vrieling. Van harte bent u welkom bij deze bijzondere viering; erna is er gelegenheid voor ontmoeting bij koffie/thee en wat lekkers.