Studiedag Lutherse Vrouwenbond – Lutherse kerk Utrecht

Kijk live Dienst terugkijken
24 februari 2023

Studiedag Lutherse Vrouwenbond – Lutherse kerk Utrecht

Het programma voor de dag is:

10.00 uur: Inloop met koffie/thee en ontmoeting

10.30 uur: Morgengebed

10.45 uur: Lezing over Iona door Jetty Scheurwater

12.15 uur: Lunch

13.30 uur: 2 workshops: Iona liederen en bibliodrama

14.45 uur: Pauze

15.15 uur: Terugblik workshops en afsluitend vesper

Opgave voor 1 maart bij email: h.v.axler@gmail.com

Kosten  € 15,–, inclusief koffie/thee en lunch, graag overmaken naar NL29 INGB 0001 1397 33 of bij de ingang afrekenen.